Otillräckliga satsningar i höstbudgeten

Klimataktion har idag deltagit på möte med regeringen kring höstbudgeten och de miljösatsningar som har gjorts i budgeten. Klimataktion anser att det finns många positiva delar i höstbudgeten; ökat skogsskydd, satsningar på energieffektivisering och minskade utsläpp från transportsektorn, ett kunskapslyft för industrin och mer pengar till Klimatklivet för att nämna några.

Tyvärr är de satsningar som görs fortfarande otillräckliga. Vi befinner oss i ett klimatnödläge, med allt allvarligare effekter på natur och samhälle. Sverige behöver utlysa klimatnödläge och agera därefter. Det innebär att det behövs en nationell klimatbudget där det sätts ett tak för årliga utsläpp eftersom klimatet inte bryr sig om vackra ord utan de faktiska utsläpp som görs. Klimatfrågan och miljön måste sättas högst upp på agendan, i linje med agerandet under Coronakrisen. Vi vill att politikerna ska börja tala sanning om klimatkrisen, att man från stat och myndigheters sida ska informera om vad som händer, att man ska be medborgarna att vidta åtgärder för att minska sina utsläpp och visa hur det kan ske. Vi vill se politiker som tar ansvar och har ett ledarskap i klimatfrågan. Vi vill också se ett större stöd till civilsamhället för folkbildning i frågan.

Tyvärr speglar höstbudgeten inte någon krismedvetenhet. Fortfarande ser vi hur den ekonomiska tillväxten prioriteras i politiken. En fortsatt ekonomisk tillväxt riskerar att omintetgöra alla goda satsningar som görs. Vi vill därför se andra styrande mått i samhället, som tex på Nya Zeeland där man fokuserar på medborgarnas välmående istället. Vårt system behöver utgå från sann ekonomi, som betyder hushållning med resurser istället för en tillväxt som till stor del bygger på att förstöra våra verkliga resurser.

Klimataktion anser att regeringen ska avskaffa all form av subventionering till fossil bränsle industri och rikta om den till subventioner av gröna omställningsmedel omgående. Politiken måste inriktas på att minska bilanvändandet och uppmuntra andra former av transporter för att snabbt få ner de fossila utsläppen. Statens bolag, som tex Sveaskog och Vattenfall, behöver ta ett mycket större ansvar för att visa vägen mot grön omställning.

Se även debattartikel i ETC: Klimatbudgeten får hård kritik: ”De prioriterar fortfarande pengar över livet”