Hör du också klockan som tickar?

Idag representerade Petra Palmén och Janine OKeeffe Klimataktion på FridaysForFuture utlysta globala demonstration i Lund. Totalt demonstrerade FridaysForFuture på 1745 platser i 97 länder i världen. Greta Thunberg demonstrerade i Berlin, lagom inför valet i Tyskland.

Här följer talet som Petra höll i Lund:

Hör du också klockan som tickar?

Tickandet blir högre på kvällarna. Jag kan också höra det under dagen, ett ihållande, lågt frekvent, hamrande ljud. I början trodde jag att det var för att mina öron var lätt skadade på grund av hög musik eller brus. Sent på natten sätter jag mig ner i ett lugnt utrymme och försöka lokalisera det i mig. Försöker hitta tickandet i mitt huvud. Någon gång insåg jag att det inte är mina öron som är skadade. Tickningen är något annat. Det är vår tids tickande, tickande av dagar, månader. Den oundvikliga, tidiga mänskliga känslan av tid.

Tickar. Det är tickandet av löften, förhoppningar och förväntningar. En linjär, icke-cirkulär, allsmäktig tickning som påminner oss om början och ändarna, om avstånden vi måste täcka. Om att om 7 år är koldioxidbudget slut med nuvarande utsläppstakt om vi ska nå Paris-avtalet.

Det är den tickande banksektorn, tickande fossilindustrin, tickande politik i en kakofoni av bilder, budskap och ramverk. Och alla ansikten på människorna bakom den där tickningen. Det finns människor bakom allt. Kött och blod.

Kvinnan i Afrika som måste fly från sitt hemland i brist på mat. Med henne följer hennes 3 undernärda barn. Mannen som är kvar i hemlandet i graven. Han avled i skadorna från det pågående inbördeskriget som handlar om en strid om landrättigheter.

Janine OKeeffe

Mannen i Guatemala som inte flyr pga torkan som hans landsmän gör. Han säger att regnet kommer liksom det gjorde för 70 år sedan. Han riskerar att vänta förgäves.

Tickandet kommer successivt närmare oss. Den här sommaren har vi har sett bilder på vattenfyllda tunnelbanestationer, nedbrända byar i Grekland, och översvämmade kolonilotter. Tänk om tickningen ändrade riktning, flyttade till en annan frekvens, fick fart, hade ett syfte. Det är därför vi i hela världen har samlats idag på initiativ av FridayForFuture.

Du och jag kan göra skillnad. Vi kan ställa om våra liv till att leva hållbart om vi inte redan har gjort det, vi kan prata om klimatkrisen med vänner och familj, vi kan påverka politiken genom att arbeta politiskt, skicka insändare, ställa frågor. Vi kan alla agera på många sätt!

Om än långsamt så ser vi omvandlingen framför oss. Sakteliga, sakteliga blir vi fler och fler som inser att det är bråttom. En dag kommer vi få den värld vi alla har rätt till och längtar efter. En trygg och hållbar värld, fri från orättvisor. Den dagen ser vi alla fram emot. Den dagen kommer tickandet upphöra i våra öron.

Tack!

Petra Palmén håller tal