Klimataktion överklagar Preems tillstånd

Som talesperson och representant för föreningen Klimataktion får jag härmed meddela att föreningen överklagar Mark- och Miljödomstolens dom, som ger Preem Göteborg ett nytt tillstånd t.o.m. 2036 där de får öka sin produktion med 25 %. Produktionen kommer att ge koldioxidutsläpp i en omfattning som bryter mot följande: 

1) Sveriges ratificerade godkännande av Parisavtalet, där Sverige har åtagit sig att verka för att den globala uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader. 

2) Sveriges nationella klimatmål. Detta beslut bryter mot all vetenskaplig kunskap om koldioxids påverkan på klimatet. Det strider mot Göteborgs Stads klimatmål om klimatutsläpp nära noll år 2030.

3) Sveriges grundlag. Enligt regeringsformen ska det allmänna främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Idag är det vetenskapligt belagt att fossila utsläpp hotar möjligheterna för kommande generationer att överleva. Det är därför inte längre förenligt med grundlagen att ge tillstånd till verksamhet som ökar fossila utsläpp, i en tid när dessa måste minska med minst 10% per år nationellt. 

Beslutet innebär en ökning av koldioxidutsläppen i produktionsledet från Preem med 160.000 ton/år; en ökning som är helt oacceptabel. 

Advokat Pia Björstrand

Klimataktion

Solidaritetshuset, Postbox 4
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm