Hon vill ha ett miljöcenter i Stockholm

– Stockholm behöver en samlingsplats kring miljön.

Det tycker Suzanne Wallman, undersköterska och medlem i Klimataktion, som lämnat in ett medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen i Hägersten/Älvsjö om ett miljöcenter.

”Det finns ett behov av att få agera och bli delaktig, att få fördjupa sig i dialog och handling kring frågor om den pågående hållbarhetskrisen”, skriver Suzanne Wallman bl a i sitt förslag.

Hon ser tre syften med ett miljöcenter: att erbjuda kunskap om hur man kan leva mer miljövänligt, bjuda in till dialog om miljöarbetet i Stockholm och att hjälpa människor att hitta forum för sitt engagemang.

Suzanne Wallmans idé är att centret skulle kunna ligga i Medborgarhuset på Hägerstensåsen.

– Det är en fin lokal och det finns möjligheter att ha servering. Jag har varit upp och pratat med chefen och jag uppfattar att det finns ett intresse, men att det behövs mer information.

Miljöcentret skulle drivas ihop med intresserade föreningar och enskilda och i samarbete med förvaltningen tänker hon sig.

– Jag har varit i kontakt med bl a Naturskyddsföreningen och Klimataktion och jag hoppas att exempelvis den klimatnödlägesgrupp inom Klimataktion där jag tidigare deltog är intresserad. När jag var med där pågick diskussioner om ett center.

Det är en demokratifråga att medborgarna får möjlighet att engagera sig för sin omgivning och sin framtid, betonar hon.

Suzanne Wallman vill ha ett möte för alla som är intresserade av ett miljöcenter.

– Man kunde ha kurser i t ex klimatpsykologi, föreläsningar om t ex elbilar, lära ut vegetarisk matlagning, ha klimatcafé för att träffa andra, etc. Klimataktion skulle kanske kunna förlägga inspirationskurser dit. Det är viktigt att hitta forum där man kan peppa varandra och bidra till ökad kunskap och medvetenhet.

Stadsdelsförvaltningen har skickat vidare förslaget till Miljöförvaltningen.

– Jag har haft flera kontakter och föreslagit ett möte med alla som kan vara intresserade och jag väntar nu på svar.

Suzanne Wallman berättar att hon länge varit intresserad av miljö- och klimatfrågor.

– I början på 2000-talet utbildade jag mig till miljötekniker men jag fick inte jobb, det var svårt att hitta något.  Idag jobbar jag som undersköterska på Södersjukhuset. Men det finns ingen annan fråga som engagerar mig så mycket. Vad som behövs nu är handling!

Ett miljöcenter i Hägersten vore en början. Sedan kunde fler center startas i staden på andra håll, hoppas hon.

Är du intresserad av idén? Det kommer att behövas hjälp med allt möjligt om ett miljöcenter blir verklighet, allt från att bemanna café till att sprida information. Kontakta jeronimo54 (at) live.se,  mobil: 0739-380476.

Fler förslag har lämnats in, se t ex  Engagemang hjälper mot klimatångest