Inför valet 2022: Uppsalas politiker frågas ut om klimatet

I Uppsala pågår det ett intensivt arbete inför valet 2022. Även om Uppsala har vunnit utmärkelsen Årets bästa klimatstad 2 gånger, och dessutom utsågs till årets globala klimatstad 2018, så är staden milslångt ifrån att handla enligt vetenskapen. Staden har upphöjts för sina höga ambitioner; fossilfria 2030 och klimatpositiva 2050, men gapet mellan målet och handling är stor. Det vill ett gäng klimatengagerade Uppsalabor råda bot på bland annat genom att ordna utfrågningar av kommunpolitikerna.

Vid fyra tillfällen under hösten 2021 kommer representanter från Uppsalas största partier att frågas ut om sin kommunala klimatpolitik. Syftet med träffarna är inte bara att få en uppfattning om vad respektive parti står i klimatfrågan utan även att påverka deras klimatpolitik. Två partier bjuds in till varje träff.

Några av dem som står bakom dessa politikerutfrågningar är Lena Vinterbäck och Astrid Arvidson, båda aktiva i Klimataktion Uppsala och Boel Vallgårda, aktiv i Cykelfrämjandet.

Boel, Astrid och Lena

Vilka är ni?

Vi är tre engagerade projektmedlemmar, med olika bakgrund och i olika faser i livet, och med ambitionen att få klimatet i fokus i Uppsala med omnejd inför valet 2022.
Lena: biokemist som gillar uteaktiviteter, odling, mat och dryck
Astrid: legitimerad psykolog som jobbar inom barnpsykiatrin, gillar att umgås med släkt och vänner och pysslar bl a med keramik
Boel: statsvetare, ekonom och pedagog som gillar natur och kultur och oväntade möten

Vad blir ni mest engagerade av?

Lena: Att få jobba tillsammans för klimatet.
Astrid: Att skydda liv och den mångfald av olika typer av liv som finns. För mig känns det också ohyggligt med allt lidande som klimatkrisen orsakar och jag vill angeläget skydda andra från det lidandet.
Boel: Vad gäller Klimatval är målet att Uppsalas politiker ska förstå klimatsituationen, att omställningen är nödvändig. Uppsala kommun har förutsättningar som gör att vi skulle kunna vara ledande i omställningen. Vi vill förstås även nå ut med dessa budskap till Uppsalas invånare.


Fakta om projektet

Klimatval Uppsala 2022 är ett samarbete mellan Klimataktion Uppsala och 6 andra lokala miljö- och klimatorganisationer. Syftet med samarbetet är att sätta fokus på klimatet under valåret 2022 – både hos de politiska partierna och hos väljarna.

Nätverket består av 1-3 st representanter från totalt sex klimat- och miljöorganisationer. Med i nätverket är förutom Klimataktion även Cykelfrämjandet, Klimatstudenterna SLU, Naturskyddsföreningen, Fridays for Future och Jordens vänner. Större beslut fattas på nätverksmöten men att en liten grupp jobbar med de praktiska sakerna utifrån vad nätverket beslutat.

I juli skickades underlag ut till partierna med kort information om klimatläget och en sammanställning av frågor som inkommit från klimatorganisationernas medlemmar. Frågorna syftar till att ge svar på vilka åtgärder respektive parti vill införa för att klara Uppsalas klimatmål. Under höstens politikerträffar hoppas klimatnätverket att få svar på många av dessa frågeställningar. Under våren 2022 kommer även en enkät om klimatåtgärder att skickas ut till Uppsalas alla partier.

Sammanställningen av svaren kommer att användas i en planerad offentlig politikerdebatt om klimatet under senvåren 2022, och kommuniceras ut till Uppsalas väljare genom debattinlägg och aktiviteter i staden.


Vilken är den klurigaste frågan ni kommer att ställa till politikerna? 

Lena: Eftersom jag började mitt engagemang i Klimataktion genom att ansluta till vår trafikarbetsgrupp vill jag gärna få svar på vilka åtgärder respektive parti vill införa för att minska privatbilismen.
Astrid: Det är svårt att isolera en enstaka klurig fråga. Kanske är den mest övergripande frågan den klurigaste; Vilka är de viktigaste förändringar som behöver införas i kommunens verksamhet för att säkerställa utsläppsminskning på 10 – 14 procent per år för att nå uppsatta mål och att agera enligt vetenskapen. Nuvarande minskningstakt har varit i snitt 1-2 % per år, vilket är alldeles för lågt. Under 2016, 2017 och 2018 ökade tom utsläppen. 2019 och 2020 var minskningen stor, 2019 pga att Vattenfall upphörde med fossil bränsle i värmeproduktionen och 2020 pga pandemin som framförallt innebar minskade transporter. Jag tror att det klurigaste kommer vara att inte låta våra intervjupersoner slingra sig utan att hitta håligheterna i deras svar och ställa kloka följdfrågor.
Boel: De bästa frågorna är de som får de förtroendevalda att reflektera över vad deras uppdrag är för att vi ska lyckas sänka utsläppen i tillräckligt högt tempo.

Hur har ni dragit nytta av tidigare erfarenheter? 

Vi har tagit med det som var bra från arbetet som gjordes inför valet 2018 och försökt förbättra strategin utifrån vad nätverket sett kan bli ännu bättre. Ett exempel på detta är att vi hoppas nå ut till fler invånare i kommunen med hjälp av digitala kanaler och verktyg. Ursprungligen kommer idén om klimatval från Klimatriksdagen, som även i år arbetar för olika klimatvalsinitiativ runt om i Sverige.

Vilka utmaningar ser ni i projektet?

Det är en enorm utmaning att få våra förtroendevalda att förstå hur allvarlig situationen är, att varje parti ska förstå att de behöver ta fram konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och hålla Uppsalas koldioxidbudget. Det är vår mest grundläggande ambition men också den mest utmanande. Vi har skickat ut ett underlag med bra bakgrund och förklaring till våra frågor i förväg för att försöka främja en förståelse hos dem. Michael Tjernström, professor i meteorologi kommer att inleda varje politikermöte och förklara klimatläget.

Bra metoder och arbetssätt för att nå ut till många medborgare och väljare är förstås också en utmaning som vi jobbar med. Insändare, debattinlägg, stor spridning i Uppsala om våra fyra politikerutfrågningar under hösten genom organisationernas medlemsbrev, affischering, sociala media och offentlig debatt i vår samt framöver aktiviteter på stan, är de sätt vi hitintills kommit på att använda. Kanske tack vare god spridning kontaktades vi av Upsala Nya tidning, som gjorde ett reportage (låst artikel).

Hur vill ni känna er på valdagen den 11 september 2022? 

Vi hoppas på en tillfredställelse över att ha nått fram med vårt klimatbudskap till Uppsalas politiker och väljare i kommunen och regionen. Det vore bra om det fanns en erfarenhet av att någon/några politiker verkade ha påverkats av våra samtal och att det syntes i partiprogrammet. Och det vore fint om många Uppsalabor började tänka och agera som att klimatkrisen är på riktigt.

Har ni några tips till andra som vill driva ett liknande projekt?

Starta i god tid med att kontakta lokala klimatengagerade organisationer och kom tidigt överens om mål och arbetssätt för nätverket. Kom igång!

Det är viktigt att det finns ett genomtänkt syfte med de olika momenten/aktiviteterna som planeras. T ex har vi noggrant tänkt igenom vilken typ av samtal vi hoppas ha under politikerintervjuerna. Även om det finns mycket frustration bland klimatengagerade för att våra beslutsfattare inte agerar tillräckligt så har vi ansträngt oss för att främja dialog.

Det är också viktigt att tänka igenom hur informationen/materialet som tas fram ska spridas och nå ut.

Vilka politiker frågas ut och när?

Utfrågning 1 hölls den 6 september med Therez Almerfors (M) och Jonas Pettersson (C)
Utfrågning 2 hölls den 14 oktober med Jonas Segersam (KD) och Lisen Burmeister (SD)

Kommande utfrågningar:

Utfrågning 3: Måndag 22 november Erik Pelling (S) och Tobias Smedberg (V)
Utfrågning 4: Måndag 6 december Rickard Malmström (MP) och Susanne Åhlander (L)

Plats och tid för samtliga möten: Ljusbärargatan 2 Studiefrämjandet, kl 19-20:30

Du kan delta på utfrågningarna genom att anmäla dig till klimatvalua@gmail.com. Se även webbsidan för lokalföreningen i Uppsala