Riv upp systemet!

Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 43/2021

Under parollen och hashtaggen UprootTheSystem – i syfte att belysa ”kopplingen mellan klimatkrisen och andra sociala kriser och förtryck” – arrangerades skolstrejker för klimatet på åtminstone 28 olika platser i Sverige – från Malmö i söder till Kiruna i norr.

I Stockholm tågade cirka 10 000 personer, mestadels barn och ungdomar, från Mynttorget till Vasaparken i det något bistra men ändå soliga vädret. Nio dagar före dess att COP26 drar igång gjorde de allt för att höras ända in i riksdagen.

Ett slagord som skallade mer än vanligt var: ”What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!” För strejken den 22 oktober fokuserade särskilt på klimaträttvisa och på ”de som lever på klimatkrisens frontlinjer”, som det heter på hemsidan. Representanter från Fridays For Future MAPA (Most Affected People and Areas) gick med i demonstrationståget och talade från scenen i Vasaparken.

– Klimatkrisen innebär inte bara en förlust av våra traditionella näringar utan även av vår kultur och vår framtid. Det är känt att urfolk bland annat skyddar den biologiska mångfalden bättre, vi är nyckelspelare i kampen mot klimatkrisen, sade Levi Karvonen från det samiska ngdomsförbundet Sáminuorra, som också stod bakom strejken.

Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator från Skydda Skogen, gav Karvonen rätt under sitt tal:
– Över hela världen går människor samman för att kräva intersektionell klimaträttvisa – vi vill belysa hur starkt kopplade rådande globala kriser är. De har rötter i samma orättvisa system och förstärker varandra idag. Vi uppmärksammar exempelvis kränkandet av samiska rättigheter och klimatkrisen, som bland annat tar sig uttryck i skövlingen av naturskog i Sápmi.

Därutöver omtalade Burnelius att ”den hållbara svenska skogsbruksmodellen” med storskalig skogsavverkning och trädplantering av en enda trädsort är den enskilt största anledningen till att arter rödlistas här.

Andra talare var Edwin från Climate Justice-nätverket i Uganda:
– Varje omstart börjar med att det gamla systemet rivs upp.

Och från Fridays For Future Colombia hade Sophia (bägge dessa talare presenterades bara vid förnamn, förmodligen av säkerhetsskäl) tagit sig för att delta i en veckolång konferens och för att tala i Vasaparken:
– Colombia är ett av världens farligaste länder att verka i som klimataktivist, bara i fjol mördades 65 aktivister.

Sophia uttryckte också den lisa och trygghet hon känner över att vara i ett annat land:
– Här i Stockholm är det första gången som jag inte behöver oroa mig för skottlossning, gängkriminalitet och polisbrutalitet.

På tal om skottlossning och gängkriminalitet hade två artister tvingats tacka nej till medverkan på grund av mordet på unge Nils ”Einár” Grönberg i Hammarby sjöstad kvällen före. Men det än yngre stjärnskottet Oscar Stembridge, som sjungit på i stort sett samtliga globala klimatstrejker, framträdde.

Även om det var långt ifrån rekordet med runt 60 000 deltagare under klimatstrejken den 27 september 2019 hördes nog ungdomarna ända till Glasgow. Deras huvudbudskap till politikerna lyder: ”Det globala nord måste minska utsläppen drastiskt genom att avinvestera i fossila bränslen och upphöra med utvinning, förbränning och användning.” Samt: ”Kolonisatörerna i norr har en klimatskuld att betala för sin oproportionerliga mängd historiska utsläpp…”


Text & foto. Rikard Rehnbergh