Det går att spara fossilfritt – här finns guider

De stora bankerna är långt ifrån fossilfria i sina investeringar och sin utlåning. Det visade Jan Hagerlid, Klimataktion Uppsala, i en paneldebatt om hållbara fonder på Uppsala universitet, arrangerad av en grupp studenter på Cemus.

Så här berättar han:
Studenterna hade bjudit in företrädare för Swedbank, SE-banken och Handelsbanken och ville därutöver gärna få med någon från klimatrörelsen. En inbjudan kom till Klimataktion Uppsala och jag tackade ja till att delta.

Inför debatten gjorde jag en sammanställning av källor som jag också skickade till arrangörerna. Under debatten använde jag framförallt Fair Finance Guide som både betygsätter banker och vägleder om fonder. Jag kunde med stöd av den visa hur de stora bankerna är långt ifrån att vara fossilfria i sina investeringar och i sin utlåning.

Jag tog också upp hur man kan hitta fonder som väljer bort fossilföretag. Jag presenterade också Klimataktion och vad vi gör i Klimataktion Uppsala. Många tog med sig vår folder. Debatten samlade ett 20-tal åhörare.

Jan Hagerlid

Bra källor om hållbart sparande:

Fair Finance Guide har en bra översikt om hur man kan göra sitt sparande mer hållbart, bl a skriver man om klimatsmarta indexfonder:
https://fairfinanceguide.se/banks/2-spara-schysstare/

Här är en bra introducerande artikel. Klimatsmart sparande är viktigare än kött och flyg, enligt Sveriges Natur:
”Att pensionsspara klimatsmart ger större effekt än om du minskar flygandet och slutar äta kött. Om dina pensionspengar placeras i hållbara fonder kan du minska ditt koldioxidavtryck med 2 200 ton koldioxid under en livstid.”
http://www.sverigesnatur.org/gron-guide/sa-pensionssparar-du-klimatsmart/

Svanenmärkta fonder https://www.svanen.se/kategorier/fonderna/

Hållbarhetsprofilen är branschens eget sökverktyg där du enkelt kan filtrera fonder för att hitta dem som uppfyller dina krav. Hallbarhetsprofilen.se

Råd och rön: Hållbara fonder – bara en kassako för banken? Resonerande artikel med lite tips.
https://www.radron.se/vardagskunskap/hallbara-fonder–bara-en-kassako-for-banken/

Naturskyddsföreningen har en kort, aktuell översikt om AP-fonder och hållbarhet och om hur systemet funkar. https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-funkar-pensionen-och-ap-fonderna

Plus aktuell artikel om att AP-fonderna fortfarande har stora fossila investeringar
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ap-fonderna-har-inte-lyckats-fa-fossila-bolag-att-minska-utslappen/

Studentgruppen på CEMUS har skapat en egen Facebooksida och planerar att lägga ut material där, se https://www.facebook.com/events/421766066114188.