De stämmer staten för att få fart på klimatarbetet

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

– Vi vill att det ska bli tydligt vad staten måste göra för att minska klimatförändringarna. Så vi stämmer staten och behöver stöd! Det säger Flynn Smedman, som är aktiv i den ideella föreningen Aurora, som drivs av ungas engagemang för att få staten att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna. Idag är det endast ungdomar i styrelsen, men alla är välkomna att bli medlemmar och bidra, berättar Flynn Smedman. Initiativet togs från en början från en vuxen som ansåg att Sveriges tydligt uppsatta lagar och mål inte efterföljs i praktiken.

-Staten har lagar och mål för att skydda barns rätt till liv, hälsa och utveckling, men om de inte agerar för att följa dem, varför ska de då finnas över huvud taget?

Den frågan fick initiativtagaren att ta kontakt med jurister och unga klimataktivister för att ta frågan till domstol. Nu förbereder Aurora sin stämningsansökan mot svenska staten.

Vad hoppas ni uppnå?

– Faktum är att ingen idag vet vad staten är juridiskt skyldig att göra för att minska klimatförändringarna. Med Auroramålets stämning hoppas vi att domstolen kan tolka statens skyldigheter och på så sätt tydliggöra hur effektivt klimatarbetet måste vara för att respektera våra mänskliga rättigheter. Idag är det ett tiotal personer som arbetar aktivt med samordningen av projektet. Samtidigt genomförs det mesta juridiska arbetet av Klimatjuristerna, en grupp på ett tiotal juriststudenter och nyexaminerade jurister. Vid sidan av det finns många samarbetspartners i form av privatpersoner, organisationer, grupper och experter inom bland annat forskning, juridik, media och psykologi som bidrar.

Vilken hjälp skulle ni behöva?


– Just nu är vårt viktigaste fokus att få kontakt med fler personer som på olika sätt känner av att klimatförändringarna har eller kommer att påverka deras liv i Sverige och som vill berätta. Det kan handla om hot mot ens egendom eller leverne, erfarenheter av torka, översvämningar eller vattenbrist. Det kan också vara något helt annat som vi inte kan ge exempel på. Det viktigaste för oss är att kunna lyfta de rösterna för att visa på hur klimatförändringarna sker nu och kommer fortsätta göra det för att belysa statens ansvar att ta till åtgärder.

Berättelserna kan antingen användas som anonyma citat, eller utvecklas genom vidare samtal och användas i stämningen mot svenska staten.

-Alla är välkomna att bidra med sin berättelse, oavsett ålder, bakgrund eller erfarenhet.

För att bidra, se kontaktuppgifter på www.auroramalet.se eller genom att direkt svara på formuläret https://forms.gle/i4XEqp5G42Qmdpip8 

Vad är bakgrunden till att du engagerade dig?

– Jag fick höra om detta initiativ i slutet av 2020. Då tänkte jag ”Äntligen!”. Efter många års engagemang för klimatet dök detta upp som en helt ny ingång samtidigt som liknande processer påbörjats runt om i världen och nått framgång. Jag har länge sett det som ett svek av staten att inte ta större ansvar för att skydda våra grundläggande rättigheter.