Hur ska Uppsala uppnå sina årliga klimatmål?

Uppsalapolitiker

 
Från 2021 ska utsläppen minska med 10-14 procent per år.  Onsdag den 2 februari genomfördes en utfrågning av det regerande mittenstyret i Uppsala, som representerades av kommunalråden  Erik Pelling (S) och Rickard Malmström (MP) samt toppkandidaten Susanne Åhlander (L) ). Dessa frågades ut av en forskarpanel med Lars Rydén, Uppsala universitet och Elin Röös, SLU samt Staffan Lindberg, känd artist och koldioxidbantare som också var moderator. Man tog bl a upp hur man förmedlar klimatkrisens allvar till allmänheten och mobiliserar till förändringar, vilka tröghetsfaktorer som hindrar genomförandet av de politiska målen och hur man får till snabba utsläppssänkningar på områden som trafik och konsumtion. Det digitala mötet arrangerades av Klimataktion Uppsala i samarbete med Naturskyddsföreningen, stadsbiblioteket och ABF.  Mötet samlade 80 deltagare.

Se en video från frågestunden

Jan Hagerlid