Klimatskäl måste styra kommunens markanvändning

Halländsk naturmark

Att exploatera skogsmark och jordbruksmark är inte försvarbart, skriver Klimataktion Halmstad i en insändare i Hallandsposten 2 februari 2022. Inte heller kan översvämningshotade områden bebyggas, åtminstone inte utan välplanerade och finansierade klimatanpassningsåtgärder, eller grönområden, som måste bevaras och utvidgas. Insändaren visar vilka dilemman vi ställs inför efter decennier av inaktivitet. En omfattande inventering av all mark inom kommunen krävs, med sträng prioritering av var man kan bygga och med särskilt fokus på redan hårdgjorda ytor. Ett i grunden förändrat perspektiv är en förutsättning, där klimatskäl styr besluten. 

Länk till artikeln