Kommunens plan 2050 duger inte

Klimataktion Halmstad och Klimatnätverket södra Halland: Omvärdera och återremittera kommunens Framtidsplan 2050

Klimataktion Halmstad vädjar i ett öppet brev (HP debatt 15/3) till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige att i sin planering ta hänsyn till den förändrade situation, som vi genom den globala uppvärmningen försatt oss i. Översiktsplanen ”Framtidsplan 2050” utgår inte från det faktiska läget, så som det beskrivs i upprepade vetenskapliga rapporter och den tar i mycket liten utsträckning hänsyn till markanvändning ur försörjnings- och klimatsynpunkt. Samtidigt startar Klimatnätverket södra Halland ett upprop med syfte att förmå politikerna att omarbeta planen (Intervju i HP 18/3). Kritiken handlar huvudsakligen om bebyggelse av åkermark.  

Anne-Marie Bruno

Länk till det öppna brevet

Hallandspostens kommentarer