Här är Klimataktions talespersoner och nya styrelse!

Delar av Klimataktions nya riksstyrelse, fr v Ulla Tengblad, Petra Palmén, Pia Björstrand, Eva Berlin, Ninna Gunnarsson, Hanna Österlund och Mårten Falk.

Musikern Mårten Falk nyvaldes som en av Klimataktions två talespersoner på årsmötet nyligen. Pia Björstrand omvaldes.

– Jag vill gärna försöka bidra med Klimataktions perspektiv i debatten. Och jag hoppas kunna inspirera fler att gå med i klimatrörelsen, säger Mårten Falk.

Hur upptäckte du Klimataktion?

-Jag gick Klimatinspiratörskursen för två år sedan och tyckte att det var mycket inspirerande och helt rätt sätt att jobba på. 

Vill du berätta något om din bakgrund?

-Jag är musiker, klassisk gitarrist. Under tjugofem år turnerade jag över hela världen men jag började mer och mer känna mig obekväm med allt flygande och 2018 bestämde jag mig för att sluta flyga och ställa om mitt liv till så koldioxidneutralt som möjligt.

Han berättar att nästa steg blev att engagera sig i klimatrörelsen.

-Jag gjorde också två cykelturnéer genom Sverige där jag i början av konserterna berättade om klimatkatastrofen och försökte öppna folks ögon för att vi behöver en snabb och genomgripande omställning och att vi alla behövde hjälpas åt.

Vilka frågor tycker du är mest akuta vad gäller klimatfrågan?

-Eftersom samhället skjutit upp omställningen är det nu oerhört bråttom, därför måste vi jobba på alla håll samtidigt.

Det första är att vi genast måste upphöra med att gräva upp olja, kol och fossilgas, betonar han.

-Sedan måste jordbruket och skogsbruket ställa om till hållbara metoder. Vi måste också sluta med slit-och-släng-samhället, vi behöver produkter som går att laga och återvinna. Jag tror också att vi måste ta ett par steg tillbaka och skala ned och inse att vi inte kan leva så slösaktigt som vi gör nu. 

Det är valår, nåt budskap till våra politiker?

-Ja, att det enda som händer om vi fortsätter att skjuta upp omställningen är att det blir svårare och dyrare. Vi har allt att vinna på att genast sätta igång med ett klimatpositivt samhällsbygge. 

Klimataktions andra talesperson Pia Björstrand säger:

-Jag är stolt över att bli omvald som talesperson för Klimataktion. Klimatfrågan har varit akut sen jag började engagera mig år 2008 men nu börjar vi verkligen känna av klimatkrisens effekter, och kriget i Ukraina gör att vårt fossilberoende och dess skadliga effekter blir synligt.

2022 är ett avgörande år för planeten, konstaterar hon.

– Vi har politiker som hellre tar kortsiktiga beslut för att locka väljare än att genomföra den nödvändiga omställningen. Vi kommer att göra allt vi kan för att vända detta till valdagen. 

Övriga valdes till ledamöter i Klimataktions riksstyrelse: Hans Bergstedt, Eva Berlin, Veronica Fransson Farias, Ninna Gunnarsson, Janine O Keefe, Petra Palmén, Ulla Tengblad och Hanna Österlund.

I verksamhetsplanen som årsmötet beslutade om läggs ett större fokus på tillväxtfrågan.

Klimataktion ska initiera diskussioner om … ”hur den strävan efter ständig tillväxt som vårt ekonomiska system förutsätter och bejakar kan brytas till förmån för en hållbar, rättvis och mer fridsam utveckling på vår ändliga planet.”

Det framgångsrika Klimatinspiratörsprojektet fortsätter. Projektet kommer också att fira allt engagemang på evenemanget Framtidsforum den 22-23 oktober 2022.

Läs hela Klimataktions verksamhetsplan