Klimatdialog om EU:s green deal

Frans Zimmermans och Pia Björstrand i klimatdialog


Idag har Klimataktions talesperson Pia Björstrand deltagit vid en klimatdialog med EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans om EU:s green deal; den stora omställningen av energi inom EU. EU har målet att bli klimatneutralt till år 2050, och att minska utsläppen med 55% till 2030.

För att göra det menar Frans Timmermans dels att vi måste snabba på omställningen till förnybar energi. Det gör också att EU blir mer energisäkert och minskar vårt beroende av fossil energi från Ryssland. Dels behöver vi minska energiåtgången inom Europa så snabbt som möjligt. Här är några exempel på vad människor enkelt kan göra direkt:  

  • Om alla i EU minskade värmen med 1 grad i sina hem skulle motsvarande 10 miljarder kubikmeter gas sparas.
  • Ta cykeln istället för bilen.
  • Använd kollektivtrafik mer.
  • Duscha inte lika ofta.
  • Res med tåg istället för flyg.
  • Cirkulär ekonomi; köp tjänsten av en produkt istället för själva produkten.

Vi i Klimataktion anser att målet som EU har om att bli klimatneutralt först till år 2050 är mycket för avlägset, men det är positivt och hoppfullt att den kommissionens vice ordförande är så engagerad i klimatfrågan. Nu hoppas vi på verklig klimataktion från EU:s sida!