Klimataktion deltog på Klimatriksdagen

Klimataktion Stockholms bokbord på Klimatriksdagen. Från vänster: Titti Matsson, Ingegerd Jansson, Lena Douglas, Christiane Furnekranz och Anders Berndes. Även Janine O’Keefe, Ola Gabrielsson och Petra Palmén stod vid bokbordet.

Människan i omställningen – så löd temat för Klimatriksdagen 2022 som genomfördes den 2-3 april på Kulturhuset i Stockholm.

Pia Björstrand, talesperson Klimataktion, presenterar Klimatinspiratörsprojektet. Pia höll även en Aktivistskola ”Hur prioritera sin tid som aktivist” tillsammans med Charlotta Johansson. Dessutom var Pia moderator till panelsamtalet ”Klimatriksdagens färdplan för klimatneutralitet 2035” där Staffan Laestadius (Professor emeritus KTH), Isak Stoddard (klimatforskare Uppsala Universitet) och Kristina Östman (Klimatchef Naturskyddsföreningen) lämnade expertkommentarer.

Aktiva mötesdagar

Klimataktion Stockholm var på plats med ett bok- och informationsbord. Det blev två roliga dagar med mingel och föredrag. Vi hade många intresserade besökare vid vårt bord och värvade några nya medlemmar. Förutom Klimataktion Stockholm fanns Ekobanken, Greenpeace, Fältbiologerna, Klimatprata, Röda Korsets Folkhögskola och många andra bland utställarna.

De två dagarna bjöd på ett varierat program på olika teman, till exempel seminarier om flyktingars situation i klimatkrisen, de största hoten ett varmare klimat utgör för vår hälsa och rättvis klimatomställning. Här fanns även utrymme för hopp, om ett samhälle som inte är baserat på tillväxt, människans inneboende kraft och den snabba omställning som ändå sker på flera områden.

Klimatriksdagens åtgärdspaket för klimatomställning 2035 presenterades med kommentarer från en expertpanel. Delar av programmet sändes endast digitalt med bland annat seminarier om lokal klimataktivism och medborgarråd.

Besluten som fattades

Inför Klimatriksdagen hade149 motioner lämnats in på sex olika teman. Alla medlemmar hade möjlighet att rösta för att i slutändan vaska fram två vinnande motioner från varje kategori. Dessa tolv motioner kommer Klimatriksdagen att jobba vidare med fram till valet. Titti Mattsson från Klimataktion Stockholms styrelse var huvudförfattare för en av de vinnande motionerna, En koldioxidbudget för varje kommun, i kategorin Naturresurser, ekosystem och biodiversitet. Grattis Titti! Alla de vinnande motionerna finns att läsa här Vinnande motioner | Klimatriksdag 2022 (klimatriksdagen.se)

//Ingegerd Jansson

Adolf Fredriks barnkör avslutade Klimatriksdagen med två sånger som var ett nödrop till de vuxna att agera nu

Representanter från Klimataktion Kalmar, Uppsala och Halmstad deltog också på Klimatriksdagen.

Alla programpunkter kommer framöver att laddas upp på Klimatriksdagens

Youtube-sida.