Klimataktion har nyanställt!


Petra Palmén har anställts på deltid, 40 procent, som verksamhetsvecklare/kanslist hos
Klimataktion till årets slut.

-Det är en stor ära för mig att få förtroendet att axla tjänsten. Klimatet är mänsklighetens
ödesfråga, säger hon.

Tjänsten finansieras av Naturvårdsverket. Bland Petras uppgifter ingår kontakt med
lokalorganisationerna, medlemsvärvning, bokföring och samarbete med andra
klimatorganisationer.  Hon ingår i Klimataktion Riks styrelse sedan i fjol och sedan i år även i
Klimataktion Stockholms styrelse.

Varför ville du ha jobbet?
-Jag får jobba med det absolut viktigaste som finns, vilket känns mycket meningsfullt. Det är
oerhört bråttom att vi agerar. Många av klimatförändringarna är oåterkalleliga. Smälta
glaciärer kommer inte att frysa till igen, jordens lungor; träden, kan inte växa i områden som
blir regnfattigare, extremvädret kommer inte minska, osv.

Vad  hoppas du kunna göra av  uppdraget? 
-Jag hoppas bidra till att Klimataktion kan nå fler människor som har förstått
klimatförändringarna, men ännu inte förstår att vi alla måste agera. Politikerna vågar inte
göra något om de inte har folkets stöd.  Lokalorganisationerna gör ett fantastiskt arbete,
tycker hon och hoppas kunna stödja deras viktiga arbete.
Det vore kul om fler lokalorganisationer bildas. Genom att samarbeta med andra
klimatorganisationer blir vi starkare och får större genomslag. Efter sommaren planerar vi
att tillsammans med Greenpeace och ViHållerOssPåJorden genomföra en kampanj mot
COOP för deras samarbete med TUI och SAS. Vårt samhälle ser ut som ”Business As Usual”
och det är svårt för svensken att uppfatta att vi befinner oss i en kris.

Petra har erfarenhet av att leda projekt och initierade t ex skostrejkerna våren 2019.
Och hon tog initiativ till kampanjen mot Friskis&Svettis för att få dem att upphöra med
träningsresor med flyg. I år fattade föreningen det modiga beslutet på sin årsstämma.
Hädanefter kommer de erbjuda träningsresor med mer klimatvänliga transportsätt och mer
lokalt.

Berätta lite om hur du blev engagerad i klimatfrågan?
-När jag för knappt fyra år sedan hörde Greta säga ”Ni säger att ni älskar era barn, ändå stjäl
ni från deras framtid”. Då föll första polletten ned och följdes av ett år med successivt
uppvaknande tack vare en insatt kollega på jobbet. Mitt första engagemang var som
volontär på FridaysForFutures globala strejker. Hösten 2019 gick jag Klimataktions utmärkta
Klimatinspiratörskurs, vilket var en bra start för mitt engagemang.

Vilka är Klimataktions starka sidor?
-Vi är snabbfotade, vi har högt i takt och kompetensen hos våra engagerade medlemmar är
mycket hög.

Vilket stöd hoppas du få av klimatengagerade och hur får man kontakt med dig?

-Om du inte redan är engagerad, engagera dig! Sprid vad Klimataktion gör i sociala kanaler
och på vår hemsida. Gilla och kommentera! Träffa andra medlemmar, gå på våra event (se
hemsidan) och bli inspirerad. Hör gärna av dig! Det kan gälla en idé som du vill bolla, eller om
du vill ha tips på hur du kan komma vidare i ditt engagemang. Alla frågor är välkomna!

Maila petra (at) palmen@outlook.com eller ring 072-251 14 00. Du kan för det mesta träffa mig IRL
på Medborgarplatsen på lördagar kl 12:00-13:00. Då delar Klimataktion med
SaturdaysForFuture ut flygblad och samtalar om klimatet.  Efteråt fikar vi/äter lunch i
Söderhallarna. OBS! Vi har sommaruppehåll från midsommar.