Vikten av hållbara investeringar: så tycker våra riksdagspartier

Vi är djupt inne i en akut klimatkris som riskerar att radikalt förändra livsvillkoren på vår planet. Allt fler har blivit medvetna om den påverkan investeringar har på klimatet och vill styra mot hållbara alternativ.

För att tydliggöra var partierna står vad gäller hållbara investeringar har Klimataktion Stockholm ställt frågor om detta till samtliga riksdagspartier.

Resultatet i korthet

Våra slutsatser från svaren från de politiska partierna tyder på att det inte finns någon samlad vilja att på bred front nå målen om ett fossilfritt samhälle till 2045. Viljan saknas att satsa och att snabba på system som gynnar hållbara investeringar.

Pensionssystemens pengar är en viktig del i att uppnå en hållbar utveckling. Majoriteten av partierna är inte beredda att införa systemförändringar, utan litar på att marknaden självt skall styra investeringarna.

Här kan du läsa hela rapporten på 13 sidor och ta del av partiernas kommentarer.

Uppmärksamhet i media