Politikerna sviker när världen står i lågor

Vår talesperson Pia Björstrand skriver tillsammans med andra i miljö/klimatrörelsen; WWF, Naturskyddsföreningen, Våra barns klimat, Klimatriksdagen, Klimatklubben, Greenpeace Sverige, Medveten Konsumtion mfl i DN Debatt om att prioritera klimatet.

Så viktigt och akut budskap till våra politiker. Om drygt 7 år är koldioxidbudgeten slut med nuvarande utsläppstakt om vi ska nå Paris-avtalet om maximalt 2 graders temperaturhöjning, helst 1,5 grad. Utsläppen ökar i stället.


Länk till artikeln hos DN.