I Dalademokraten: Båda regeringsalternativen saknar klimatambitioner

Klimataktion Stockholms arbetsgrupp Hållbara finanser har publicerat en debattartikel i Dala-Demokraten. Artikeln kretsar kring den enkät om hållbara finanser som partierna svarade på. Bakom artikeln står också Pia Björstrand (Klimataktion), Erika Bjureby (Sverigechef Greenpeace), Anders Wijkman (Hedersordförande Club of Rome) och Sasja Beslik (Investeringschef NextGen ESG Japan).

Slutsatserna av svaren från de politiska partierna tyder på att det inte finns någon ambition att på bred front nå målen om ett fossilfritt samhälle till 2045. Viljan saknas att skapa de förutsättningar som krävs för att gynna hållbara investeringar.

Endast MP, C och V är tydliga i sina svar i att de anser det viktigt med systemförändringar och hållbarhetskriterier inom bland annat pensionssystemet, för att uppnå klimatmålen. 

Här kan du läsa debattartikeln i Dalademokraten.