Rösta för rättvisa!

På initiativ av FridaysForFuture demonstrerade drygt 4000 personer på gatorna i Stockholms
City i fredags. Hashtag var #Rösta för rättvisa och #People not profit.

Från Klimataktion deltog fyrtiotalet medlemmar i demonstrationen. Anders var poliskontakt,
några var säkerhetsvolontärer (Lena D, Hanna, Lotta, Christiane, Petra m fl), några bar skyltar
och banderoller (Göran B, Maria, Eva B, Matts, Göran T, Gunilla, David m fl), några delade ut
flygblad om Framtidsforum (Lisen, Cecilia, m fl) och om Klimatcoachning (Charlotte och
Jens). Flertalet gick själva demonstrationen (Pia, Ingmar, Annika, Eva R, Anne, Kristina,
Peter, Gunnel, Lena NM, Calle, Marie-Louise, Charlotta, Calle, Sune, Marie, Karin, Janine,
Åsa, Kajsa, Antonie m fl). Tack alla för att ni deltog!

Vi samlades i Sergelstorg och gick till Mynttorget. På Mynttorget hölls flera bra tal, bl.a. av
Eira Hedlund och Greta Thunberg och flera populära artister uppträdde på scenen, bl.a. Oscar
Stembridge.

Under demonstrationen ropade vi:
Vad vill vi ha?
Klimaträttvisa
När vill vi ha det?
Nu!
När när när?
Nu nu nu!

What do we want?
Climate justice!
When do we want it?
Now!

Vad ska vi göra?
Rädda klimatet!
När?
Nu!
När?
Nu!
När? När? När?
Nu! Nu! Nu!

Internationell solidaritet
Vi har bara en planet

Keep it in the ground
Keep it in the ground

Tomma ord och mera prat räddar inte vårt klimat!

Uppropen har duggat tätt de senaste veckorna. Från 1944 forskare och anställda i
forskarvärlden, från 227 företagare som står för 20 % av Sveriges BNP och nu senast från 134
artister. 

De 1944 forskarna (med bl.a. Maria Wolrath Söderberg, Alisdair Skelton, Kimberly
Nicholas, Elin Röös, Staffan Laestadius och Paul Glantz) kräver att regering och
beslutsfattare tar ansvar och genomför de politiska förändringar som enligt forskningen krävs
för att Sverige ska vara i linje med Parisavtalet (stopp på fossila subventioner, skydd och
återställning av biologisk mångfald, energieffektivisering etc).

De 227 företagsledarna (med bl.a. WeDontHaveTime, Telia, Apotea, ICA och Ericsson)
skriver:

”I den politiska debatten hörs ibland ett ifrågasättande av varför Sverige ska gå före i
klimatomställningen. För oss är den frågan märklig. Inom näringslivet är det en självklarhet
att gå före.

Det är så vi gör oss relevanta, det är så vi vässar våra produkter och tjänster och det är så vi
väljer vilka investeringar vi ska göra. Det handlar kort och gott om att framtidssäkra sina
affärer och fortsätta vara konkurrenskraftiga.

En omställning i linje med Parisavtalet behövs inte bara för att rädda klimatet och miljön, utan
är också en förutsättning för att näringslivet ska klara sig konkurrensmässigt och långsiktigt.”
Det finns inga jobb och ingen ekonomi på en död planet.

De 134 artisterna (med bl.a. Håkan Hellström, First Aid Kit, Ulf Lundell, Lars Winnerbäck,
Lasse Berghagen och Eva Dahlgren) skriver:

”Våga tala om att teknisk utveckling är viktigt, men att det krävs mycket mer än så.
Våga tala om att vi måste vara beredda på förändringar och för fram det positiva med en
omställning. Våga tala om vilken politik ni tänker driva för att det ska bli verklighet. Våga ta
ledarskap för ett gott samhälle som inte ödelägger framtiden för våra barn.”

Pia Björstrand, talesperson och Petra Palmén, verksamhetsledare

Varken demonstrationer, debattartiklar eller panelsamtal sätter mänsklighetens ödesfråga; klimatet, högst upp på agendan i samhället.

Hur ska vi få allmänheten, media och politiker att förstå? Engagera dig i Klimataktion så hjälps vi åt.

Petra Palmén
Verksamhetsledare för Klimataktion