De vill hjälpa unga och vuxna att hantera klimatkänslor

Med återkommande larmrapporter om klimatet och utsläpp som trots det inte minskar är klimatångest något fler och fler av oss känner av – både vuxna och unga. Projektet Terra-Pi och Klimataktions klimatcoacher vill kanalisera känslorna till handling. De påbörjar nu ett samarbete där man erbjuder sina tjänster gemensamt för att nå ut både till ungdomar och vuxna som behöver stöd. Målgrupperna är bland annat föreningar, föräldrar, skolor och vuxna som möter unga i sitt arbete eller ideella engagemang.

Över hälften av de unga, 54 procent, är oroliga för framtidens miljö och klimat och nära hälften känner hopplöshet vad gäller hur klimathotet kommer att hanteras. Det visar en studie från Novus, 2021. Många vuxna är osäkra på hur de ska tala med ungdomarna om frågan. 

-Man vet kanske inte riktigt vad man ska säga. Kanske är man rädd för att göra det ”värre”? Det vi dock vet är att det bästa är att prata om känslorna och ta dem på allvar, istället för att låtsas som att de inte finns, säger Lisa Garting på Terra-Pi. 

Vad går Terra-Pis metoder ut på? 

-Vi vet att känslohantering, gemenskap och engagemang tillsammans med andra för den samhällsförändring man vill se, är viktigt. Det här har vi slagit ihop till ett gruppkoncept på fem träffar, som vi hoppas ger de unga just ett sammanhang och en verktygslåda av sätt att ta hand om sina känslor och inspireras till handling. 

Grupperna passar för alla i åldrarna 12 till 25 år som är nyfikna. Noll förkunskaper krävs.  

– Vår förhoppning är att grupperna blir väldigt mycket det ungdomarna själva gör det till! 

Vet ni vad som händer efter att ungdomarna deltagit i grupperna?  

-Vi är väldigt spända på vad grupperna kommer att ge och därför har vi en forskare knuten till oss som kommer att följa projektet för att se vad ett sånt här gruppkoncept ger för effekt. Vi hoppas verkligen att efter projektets slut ha bidragit till att få upp samtal om klimatkänslor på agendan och genom forskningsprojektet fått veta vilka metoder som är hjälpsamma. 

Ni planerar ett samarbete med Klimataktions klimatcoacher, vad kan detta bidra med? 
-Vi vill kunna nå ut till många fler! Eftersom Klimataktions klimatcoachning är för vuxna fyller vi på genom att erbjuda det här till unga – så att både föräldrar och deras barn och unga kan rustas! 

Lisa Garting, Terra-Pi

Jens Malmström, utbildare och handledare hos Klimataktion, uppskattar möjligheten att nå ut bredare och tror att samarbetet kan berika metoderna. Nära relationer till barn och ansvarskänsla för barnens framtid motiverar många vuxna att engagera sig mer, konstaterar han.

-Barns förståelse för och mående i klimatkrisen påverkas mycket av hur deras föräldrar förhåller sig och kan bemöta barnens frågor och känslor. Det vore fantastiskt om vi kunde bidra till att fler vuxna stöttar unga på ett inkännande och bra sätt, och att fler familjer utvecklar aktivt hopp genom att göra vad de kan tillsammans. 

Hittills har ungefär 40 vuxna fått klimatcoachning, berättar Charlotte Conrad som är samordnare för klimatcoachverksamheten.

-Utvärderingarna är mycket positiva och handlar bl a om att kunna känna mer hopp och att vilja gå till handling. Så här beskriver en person det: ”Jag vill förmedla mer hopp än ilska nu till mina nära. Och inte förstöra den gemenskap jag har med vänner och familj genom att bli arg på dem. Jag vet att om jag tappar min glädje så har jag tagit på mig för mycket i mitt klimatengagemang”.

Har unga  och äldre likartad klimatångest?

-Utan att ha stor erfarenhet eller koll på forskningen kan vi utgå från att vuxna och unga har olika möjligheter att påverka och att det i långa loppet står mer ”på spel” för unga. Vi vill bidra till att fler vuxna vågar ta in allvaret och hitta konstruktiva sätt att engagera sig, både som individer och som familj, säger Jens Malmström.

Charlotte Conrad och Jens Malmström, Klimatcoacherna

Mer fakta om klimatcoachning

Klimatcoachningen inspireras bland annat av traditionell coachning, Nonviolent Communication och Aktivt Hopp. Ett öppet och nyfiket utforskande av klientens livssituation, tankar, känslor och behov i nuet och längtan och drömmar inför framtiden ska ge en tydligare bild av hur personen kan bidra för att motverka klimatkrisen. Samtliga klimatcoacher har genomgått en Klimatinspiratörskurs och har koll på både fakta kring klimatkrisen och hur man kan engagera sig och minska sin klimatpåverkan.

Läs mer här.

Mer fakta om Terra-pi  

Terra-Pi är ett arvfondsfinansierat projekt från Folkuniversitetet, som drivs tillsammans med Klimatpsykologerna.

Se en film om projektet här.

Läs mer här.