Resignation är inget alternativ

BIld av Sasin Tipchai från Pixabay

FN:s miljöprogram (UNEP) har analyserat världens klimatplaner och kommit fram till att de ger en uppvärmning på 2,7 grader – om dessa klimatplaner realiseras. Eftersom dessa klimatplaner oftast inte genomförs i tillräcklig mån är risken att uppvärmningen blir betydligt högre. Vi är, enligt alla tänkbara scenarier, på väg mot en total klimatkollaps och FN hävdar att vi måste höja våra klimatambitioner med 700 procent för att nå det 1,5 graders-målet vi kommit överens om.

I ljuset av detta är valresultatet i Sverige en dålig nyhet som riskerar att drastiskt försämra en redan akut situation. Enligt en undersökning gjord av Researchers Desk är klimatpolitiken hos de partier som nu står i begrepp att bilda regering inte bara långsam och otillräcklig utan direkt bakåtsträvande. De vill alltså sänka klimatambitionerna istället för att höja dem. Vi lever i en demokrati, och detta är vad folket röstat på. Hur går vi som klimatorganisation till väga nu? Vad blir vår reaktion?

Ingenting är lättare än att ge upp, att tänka att det inte är någon idé, att motkrafterna är för starka. Men den lättaste vägen har sällan lett till några betydande framsteg och så länge det finns en strimma av hopp är resignation inget alternativ. Vi måste nu istället trappa upp, vi måste stötta varandra, ge varandra kraft och organisera oss till en stark motrörelse.

Vi ser att även den så kallade ”Gretagenerationen” helt har släppt klimatfokus, därför måste vi ut i skolor och informera och inspirera, vi måste ut i det offentliga rummet, vi måste driva påverkansaktioner mot våra kommunala, regionala och nationella politiker. Vi har just nu ett litet fönster, en liten möjlighet att rädda klimatet, att göra det rätta och ge våra barn en framtid, att stänga det fönstret vore hjärtlöst och ovärdigt. Nu kör vi!! 

Mårten Falk, talesperson för Klimataktion