Krönika Oktober: Sluta svulla.

Image by Dan-Wolfgang Wirdefalk from Pixabay

En stark opinion kan bildas av människor som drivs av en gemensam tanke.  I vårt fall är den tanken att jordens atmosfär blir allt varmare och att detta är på väg att utvecklas till en global katastrof. 

Jag tycker att Klimataktion i alltför hög grad är inriktad på att bilda opinion för klimatproblemet som sådant.  Jag tycker inte att detta behövs längre.  Den mest inbitna högermänniska vet mycket väl vad som pågår.  Den utbredda förnekelse som ändå finns kvar beror på den rädsla folk känner inför risken att det nu måste vidtas kollektiva åtgärder i stor skala för att åtminstone mildra klimatkatastrofen lite.  Kollektiva åtgärder är inom högern generellt sett så motbjudande att insikten om situationens allvar inte riktigt vill infinna sig.  Men den finns där, tätt under ytan.  

I det läget bör vår rörelse inte hålla sig kvar vid den nästan hopplösa uppgiften att upplysa och bilda opinion genom höga stön och alltmer välformulerade ojanden.  Vi bör i stället koncentrera oss på konkreta förslag och krav.De största klimatbovarna är persontransporterna, ätandet och våra stora boytor.  Vårt sätt att transportera oss är nästan osannolikt skadligt.  Vårt krav måste nu formuleras skarpt: 

  • Dubblera busstrafiken –  halvera biltrafiken! kan vara ett exempel på hur vi  ska uttrycka vår strävan på detta område.
  • Vi äter för mycket.  Det skarpa kravet lyder helt enkelt:  Halvera ätandet!
  • Vi bor för stort – i Storstockholm på 35 kvm/person i snitt.  Dessa generösa boytor ska inte bara hållas varma, de ska fyllas med möbler, prylar och kläder också.  I stället för att år ut och år in ondgöra oss över rådande överkonsumtion måste vi helt konkret säga:  Dags att bo på  max 20 kvm/person!  
  • Elbilen är inte lösningen, det är tåget och bussen. Minskad köttkonsumtion är inte lösningen, det är att få ner svullandet. Ökat bostadsbyggande är inte lösningen, det är att vi flyttar ihop.
  • Vi måste kräva en bred parlamentarisk klimatkommission med uppgift att strukturera om landets näringsliv.  

Spalt upp och spalt ner i media av litanior har nu nästan knäckt ungdomarnas  Fridays for Future.  Blir vi inte konkreta snart går vi mot rörelsens upplösning,  för vem orkar höra på ett oändligt stånk och stön?  Hur ska vi försvara vårt stolta namn, det som slutar på  -aktion?

Hakon Malmborg, medlem

Detta är en krönika och krönikörens åsikter är inte nödvändigtvis samma som Klimataktions. Skriv en krönika som rör klimatet du med! Mer info här:
https://klimataktion.se/kontakt/material-till-hemsidan/