Fundera innan du bemöter klimatförnekare

16 typer av klimatförnekare

-Vi kände igen 16 olika typer av förnekare och kom överens om bästa sättet att bemöta dem på, berättar Lena Vinterbäck, Klimataktion Uppsala. Det var ett intressant resultat vid en workshop om klimatförnekelse, arrangerad av Klimataktion Uppsala.

Laila Mendy, doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling på Uppsala Universitet, höll i den uppskattad workshopen som handlade om olika typer av klimatförnekelse, vad de kan bero på och hur vi kan bemöta dessa på bästa sätt. Drygt 20 personer deltog.

-Vi pratade om bakgrunden till varför konspirationsteorier uppkommer. Det kan bero på människors osäkerhet och avsaknad av kontroll. Vi fick också lära oss hur fel fakta, sk fake news, skapas och sprids, säger Lena Vinterbäck.

Det kan till exempel handla om att en icke kunnig person på området tar en expertroll, att man plockar information utanför sitt sammanhang, eller sprider information byggd på konspirationsteorier.

-Vi diskuterade också orsaker till förnekelse, fick lära oss olika typer av förnekelse och olika typer av förnekare.

När man bemöter förnekaren kan det vara bra att först fundera över om man vill förklara en teori, ändra någons beteende eller påverka politiskt.

-Som naturvetare vill man t ex gärna förklara mekanismen bakom högre temperaturer, men ibland behöver man istället utesluta klimat ur argumentationen och berätta neutralt om fördelar med en hållbar utveckling och om fördelar för just den individen man pratar med. Det är en god idé att fundera över vilken typ av infallsvinkel som kan ge bäst effekt när man resonerar med någon.

En intressant övning på slutet handlade om att känna igen olika typer av förnekare och hur man bäst kan bemöta dessa. Workshopen gav även nya infallsvinklar på hur vi effektivast kan åstadkomma förändrade beteendemönster bland fler människor. 

Laila Mendys presentation och två skrifter med tips om hur man bemöter klimatförnekelse och hanterar konspirationsteorier finns tillgängliga för intresserade.
https://drive.google.com/drive/folders/1dgtVS6MHkk10kxyMm1IFlA-BfBF_fTTH?usp=sharing

 //