CO2-budgetkonferens: kommuner kan göra mycket mer

Presentationsbilden: Mikael Malmaeus och Pia Björstrand deltog på CO2-budgetkonferensen.
Denna bild: Torbjörn Vennström, Boel Vallgårda och Ulla Tengblad från Klimataktion.

Även de kommuner och regioner som har en CO2-budget gör alldeles för lite. Det är en slutsats från CO2-budgetkonferensen i Uppsala 15-16 november. Klimataktion deltog tillsammans med bl a klimatstrateger från kommuner, politiker, och representanter från ideella föreningar.

Konferensen, som arrangerades av Klimatriksdagen, Uppsala Universitet, CEMUS och Klimatsekretariatet bjöd på ett digert och intressant program med olika perspektiv på arbetet med CO2-budgetar. Här är några exempel på vad som hände:

Professor Kevin Andersen berättade om tanken bakom CO2-budget; att få en överskådlig bild av vad man behöver göra lokalt, nationellt och internationellt för att möta vetenskapens krav på minskade utsläpp i ett globalt rättviseperspektiv och hur detta ska gå till närmare. Han konstaterade syrligt att klimatet varken bryr sig om goda avsikter, machiavellisk politik, vältaliga argument, legala spetsfundigheter eller redovisningsbluffar som netto-noll.

Miljöstrategen Ida Bohman tog upp hur Järfälla kommun arbetar med företag och kommunens myndigheter. De har gjort åtgärdslistor för att komma fram till vad man behöver åtgärda för att minska utsläppen, t ex satsa på större cykelpendling. I Järfällas budget har det tydligt visat sig att transporterna behöver minska mycket och snabbt, ambitionen är 15 procent per år. Under pandemin sänktes utsläppen väldigt snabbt, nu återstår att se hur det har gått när människor reser mer. Det var också flera andra klimatstrateger och hållbarhetsansvariga som berättade om vad de gör lokalt och regionalt.

Klimataktions tidigare styrelsemedlem Mikael Malmaeus, som jobbar på IVL, har forskat på klimatinvesteringar. Han kunde visa att beräknade investeringar i verksamhet som kan sänka utsläppen, som att byta ut bilflottan till elbilar, bygga ut vindkraften, ställa om industrin till el istället för fossilförbrukning m m, i sig ger höga utsläpp; sammanlagt hela det budgetutrymme som Sverige har att tillgå om vi ska följa Parisavtalet. Det innebär att tekniska investeringar rent faktiskt inte kan lösa klimatkrisen, även om de är viktiga för att minska utsläppen.

Klimataktions talesperson Pia Björstrand var med i egenskap av aktiv medlem i Klimataktion Nyköping och berättade om den lokala miljörörelsens arbete för att påverka Nyköpings kommun att göra sitt i klimatfrågan.

– Man pratar mycket om att kommunerna t ex inte har rådighet att besluta över alla utsläpp lokalt utan bara en liten del. Men de tar inte tillräckligt ansvar för hur politiska beslut och politiskt ledarskap kan förändra individers levnadsval och därmed minska utsläppen, kommenterar Pia Björstrand.

Det behövs mer samverkansytor mellan politiker, tjänstemän, myndigheter, företag och civilsamhället för att få till den snabba och radikala omställning som krävs, tycker hon.

För den som är intresserad av att utan kostnad ta del av olika seminarier i efterhand, se co2-budget.com.