Brevmall för att uppmärksamma fossilreklam

BIld av Frauke Feind från Pixabay


Skriv till företag eller tidningar angående deras fossilreklam, till exempel uppmaningar att flyga!
Klimataktion Uppsalas konsumtionsgrupp har tagit fram en praktisk mall att utgå ifrån.

Genom att skriva till företag m fl kan man påvisa deras dubbla budskap. De kanske signalerar att de
står för hållbarhet, men uppmanar till köp av flygresor.

Man kan till exempel inleda så här, tipsar mallen:
” Jag läser Tidningen Vi med stor behållning, men jag har väldigt svårt att förstå att ni
erbjuder resor med flyg i en tid av akut klimatkris.” Eller så här: ” PRO:s motto ”Tillsammans för ett
bättre liv” kan inte bara avse oss pensionärer idag…”

Hittills har gruppen skrivit till ca sju företag. De har valts ut utifrån den reklam medlemmar i
konsumtionsgruppen stött på.

Hur uppkom idén med en mall? 

-Vi började tänka på frågan i samband med att det kom en kampanj för att EU skulle förbjuda sk
fossilreklam. Det ledde till att några i gruppen började skriva till tidningar där man sett fossilreklam.
När frågan om fossilreklam/reklam för flygresor sedan kom upp på ett medlemsmöte för
Klimataktion Uppsala, åtog vi oss att sätta ihop en mall för att göra det lättare för den som ser
fossilreklam att skicka en insändare eller mejla till företag, säger Helene af Sandeberg, som är
medlem i konsumtionsgruppen.

Har ni några råd till dem som vill använda mallen, t ex till vem man riktar brevet till?

-Vi  vill mest säga: Använd den! Den går att använda både för insändare till tidningar och vanliga mejl
till lämplig person på företag för att uppmärksamma deras fossilreklam. Vi vill också uppmana dem
som skickar insändare eller brev att berätta för andra. Då kan fler inspireras och påminnas om att
göra samma sak.

Här finns mallen.

Använd den du också!