Nybildad allians kräver klimaträttvisa

Nybildade Allians för rättvis klimatomställning (ARK) uppmanar Sveriges regering: Genomför en rättvis klimatomställning!

”Redan i dag ser vi i Sverige förskjutna trädgränser, minskande biologisk mångfald, värmeböljor samt ökade svårigheter för samerna på grund av instabilt vinterväder. Ändå försvann klimatfrågan nästan helt under valrörelsen.”

Så skriver de närmare 40 organisationerna i ett gemensamt upprop i tidningen Aftonbladet under rubriken: ”Visa oss er plan för klimatet, regeringen!”

 Allians för rättvis klimatomställning  samlar fackförbund och organisationer inriktade på miljö, feminism, kultur och fred och kräver bl a: en rättvis koldioxidbudget, folkbildning och dialog, en plan över förändringar på arbetsmarknaden och investeringar för omställning. Klimataktions talesperson Mårten Falk har skrivit under för Klimataktions räkning.

Miljörörelsen och de organisationer som arbetar för sociala och ekonomiska rättigheter ställer sig nu bakom en gemensam agenda för klimatomställning i Sverige.

Den nybildade och partipolitiskt obundna Allians för rättvis klimatomställning (ARK) riktar en kraftfull uppmaning till Sveriges nya regering och riksdag: Agera under denna mandatperiod för att genomföra en heltäckande och rättvis klimatomställning.

Läs mer på Aftonbladet