Klimatinspiratörsprojektet har nått tusentals

Redan när Klimataktion grundades, år 2008, satsade föreningen på att informera och inspirera till engagemang i klimatfrågan. Då hölls ”klimatpartyn” (som Tupperwarepartyn fast om klimatet) för människor runt om i landet. När Greta började sittstrejka 2018 kom utbildnings­verksamheten i riksföreningen igång ordentligt på initiativ av vår styrelsemedlem Janine O’Keefe. Tack vare en stor och viktig insats från henne och våra medlemmar Torbjörn Vennström, Ninna Gunnarsson, Inger Björck och Hans Landeström kunde Klimataktion utveckla ett utbildningsmaterial för att utbilda engagerade medborgare som sedan själva kan engagera sig mer, så att det blir som ringar på vattnet.

År 2019 sökte Klimataktion stöd från Postkodstiftelsen för att kunna utveckla och sprida projektet runt om i landet. Projektet Bli Klimatinspiratör beviljades medel från Postkodstiftelsen. I augusti 2020, mitt under Coronakrisen, drog projektet igång med de anställda samordnarna Charlotta Johansson och Pia Björstrand. I början blev det en stor omställning från fysiska kurser till onlinekurser. Det visade sig dock vara ett framgångsrecept som gjorde att fler kunde delta, så onlinekurserna har fortsatt även efter att fysiska evenemang har kunnat genomföras.  Vi har genom samarbete med ABF fått möjlighet att hålla kurser i deras lokaler runt om i landet vilket vi är tacksamma för.

Den 31 december 2022 avslutas den här delen av projektet. Vi har under de 2,5 åren:

  • Nått nästan 3 000 personer; skolelever och klimatengagerade runt om i hela Sverige
  • Startat tre nya lokalföreningar i Kalmar, Malmö och Nyköping
  • Utbildat ca 30 nya klimatinspiratörsutbildare
  • Stöttat sidoprojekt som Klimatcoacherna och Brevvännerna
  • Kunnat stötta våra lokalföreningar och förbättra kommunikationen internt och externt för Klimataktion
  • Jobbat med Klimataktions strategi för att kunna bedriva vår verksamhet mer målmedvetet och effektivt i framtiden
  • Fått ca 200 nya medlemmar som stöttar föreningens arbete
  • Genomfört en hejdundrande lyckad klimatkonferens; Framtidsforum i Bagarmossen med ca 200 väldigt nöjda och inspirerade deltagare.

Även om projektet avslutas kommer vi att fortsätta med våra klimatinspiratörsutbildningar då vi ser det som kärnan i Klimataktions verksamhet. Vi kommer också att söka medel för ett nytt projekt, som vi hoppas kunna bli en fördjupning av KI-utbildningarna. Dessa kurser ska särskilt inriktas på att stötta lokala aktivistgrupper runt om i landet.

Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit till projektet, och givetvis också rikta ett varmt tack till Postkodstiftelsen och ABF som har gjort det möjligt!

Några bilder från och röster om projektet:

”Bra att få träffa andra engagerade. Bra att få tillfällen att uttrycka vad jag egentligen tycker och att höra andras argument.”

– Deltagare på Klimatinspiratörskurs

”Jag hade höga förväntningar och de överträffades med råge. Prio 1 att gå på Framtidsforum om ni arrangerar det igen!”

– Deltagare på Framtidsforum

Som utbildare är det roligt att möta dem som vill lära sig mer och hitta sätt att engagera sig.

– Utbildare

”Jag fick reda ut mitt engagemang och hur jag ska göra för att inte ta på mig för mycket. Och mycket bra om hur jag kan bemöta familj och vänner vilket har varit ett stort problem för mig.”

– Deltagare i klimatcoachning

Nybakade klimatinspiratörer i Nyköping
Träff för utbildare i Strängnäs
Citat från ett brev från skolelev i vårt samarbete med Brevvännerna