De vill motverka matsvinn 

Varje svensk slänger ungefär fyra hinkar fullt ätbar mat per år. Det är mat som skulle räcka till både lunch och middag i över en månad! Föreningen Ätbart vill motverka svinnet. 

Uppemot 10 procent av världens totala växthusgasutsläpp orsakas av mat som vi inte äter. Det är 4-5 gånger mer än de globala utsläppen från flygsektorn. Matsvinnet belyser de tre dimensionerna i begreppet hållbarhet: det är ett slöseri med naturresurser och varken ekonomiskt eller etiskt försvarbart.

Ätbart är en ideell förening som grundades 2019 i Skövde med målet att, i enlighet med Agenda 2030, halvera Sveriges matsvinn till år 2030. Förra året blev de också utsedda till Årets Hållbarhetshjältar under Svenska hjältar-galan.  Föreningen arbetar med och mot matsvinn, både kortsiktigt och långsiktigt, och erbjuder bl a utbildningar i hållbar livsmedelskonsumtion med fokus på matsvinn.

Utbildningsverksamheten syftar till att höja kunskapsnivån och öka medvetenheten kopplat till matsvinn, för att kunna få till den beteendeförändring som krävs för att vi ska kunna nå målet om halverat svinn. De har utbildningar för skolelever, offentliga verksamheter, näringslivet och allmänheten.

Föreningen har precis gett ut en bok: Ätbart – En svinnbra handbok tips på hur du kan minska ditt och vårt gemensamma svinn. 

För mer information se https://atbart.org/