Krönika Januari: De investerar i katastrofen.

Paradoxen är monumental.

Å ena sidan: Varje år möts världens regeringar på klimattoppmöten. Där lovar de att arbeta för att den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader. För att vi ska ha en rimlig chans att nå det målet måste användningen av fossila bränslen avvecklas snabbt. Med början nu.

Och å andra sidan. Varje år tas det en mängd beslut om att investera i nya projekt för att utvinna kol, olja och naturgas. Organisationen Oil Change International undersökte förra året hur många projekt som egentligen var på gång. I en rapport från november – Investing in Disaster – konstaterade man att det under år 2022 hade fattats beslut om att öppna eller expandera 180 olje- eller gasfält. Detta motsvarar bygget av 75 nya kolkraftverk.

Ännu fler projekt antas få tummen upp av investerarna 2023-2025. Oil Change International beräknar att alla dessa redan igångsatta och planerade projekt kommer att leda till utsläpp på 70 gigaton koldioxid, om de inte avbryts i förtid. Detta motsvarar 17 procent av de sammanlagda utsläpp vi har råd med om vi ska ha en åtminstone 50-procentig chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Och då talar vi ändå bara om olja och naturgas. Nya kolkraftverk är också på gång.

Situationen är alltså absurd. Men är inte Oil Change International partiska, frågar ni kanske. Jo, det är de. Men deras rapporter har gott anseende. Och om ni ändå tvivlar, bör det påpekas att International Energy Association (IEA) håller med. 2021 slog IEA fast att fortsatt expansion av nya olje- och gasfält inte är förenligt med 1,5-gradersmålet.

Bakom siffrorna döljer sig en rätt brutal verklighet. Några kommer att drabbas.

Antingen drabbas vi alla genom att vi fortsätter att ge fossilföretagen fria händer att sabotera klimatbolagen.

Eller så drabbas investerarna, genom att det tas politiska beslut som innebär att deras satsade pengar fryser inne.

Valet borde vara enkelt.

Jonas Fogelqvist

Länk till rapporten:

Detta är en krönika och krönikörens åsikter är inte nödvändigtvis samma som Klimataktions. Skriv en krönika som rör klimatet du med! Mer info här:
https://klimataktion.se/kontakt/material-till-hemsidan/