Jordbruket – en nyckel för att klara klimatkrisen

Vandava Shiva är en indisk miljöaktivist som kämpar för matsuveränitet, ekofeminism, antiglobalisering och motståndare mot kemiska bekämpningsmedel och GMO i jordbruket, dvs genmodifierade grödor. Hon kallas ”Gandhi of the grain” för sin aktivism mot GMO. 

I Ytterjärna var namnet på hennes föredrag ”Real food Real farming”. Hon berättade bland annat om att mer än 200 000 indiska bönder har dött till följd av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket, och mer än 400 000 bönder har begått självmord på grund av skuldfällor som de har hamnat i när de har köpt GMO-utsäde eller kemiska bekämpningsmedel som säljs av stora globala företag. 

Det var ett väldigt inspirerande föredrag där Vandava Shiva även tog upp möjligheten att ta upp CO2 i jordarna genom ett hållbart jordbruk, för att sänka CO2-halten i atmosfären. Enligt henne skulle jorden kunna ta upp överskottet i atmosfären på 10 år om alla utsläpp stoppades och jorden brukades på rätt sätt. Jordbruket är också en nyckel för ökad resistens mot klimatkrisen. 

Vandava Shiva avslutade sitt föredrag med att konstatera att det är en revolutionär akt att äta riktig mat. För liv, hälsa och frihet. 

Pia Björstrand