Överklagan Tvärförbindelse

Riksföreningen och Klimataktion Stockholm har skickat in var sin överklagan till Regeringen om Tvärförbindelse Stockholm. Bifogas i länk nedan:

Överklagan