Motionera mera!

BIld av Venita Oberholster från Pixabay

Nu är det årsmötessäsong i föreningslivet. Tänk därför på att det är möjligt att påverka olika föreningar där du är medlem genom att skicka motioner avseende klimatpåverkan. Det kan exempelvis vara till bostadsrättsföreningen, idrottsföreningen eller någon annan förening. Konsumtionsgruppen i Klimataktion Uppsala har bl.a. tagit fram en motion till medlemsföreningen i Coop/KF- Stockholm . Till just Coop/KF- Stockholm är det nu för sent att skicka in motioner men, mallen kan användas som inspiration till motioner till andra föreningar. (länk) 

Med det sagt, motionera mera!