Klimataktion har ny styrelse

I nya styrelsen, Ninna Gunnarsson, Pia Björstrand och Jens Malmström.

Klimataktion hade sitt årsmöte på Solidaritetshuset i Stockholm lördagen den 11 mars. Vi har nu tre nya styrelseledamöter; Jörgen Leidebrandt, Jens Malmström och Ivar Backlund. Kvar i styrelsen är talespersonen Pia Björstrand, Ninna Gunnarsson, Eva Berlin och Ulla Tengvall.

Dessutom delades årets stipendie från Jan Carlssons minnesfond ut till Inger Björck, som är engagerad i Klimatriksdagen och projektet Bli Klimatinspiratör och Tord Björk, som har långt och förtjänstfullt engagemang i freds- och miljörörelsen. 

Tord Björk th tar emot pris. Tv Anders Berndes och Karin Wahlgren.

Nu ser vi fram emot att arbeta vidare för en klimatsmart omställning!!