Nyheter från klimatambassadörerna i Indien


Klimataktions partners i den indiska organisationen Srushtidnyan, från vänster till höger: Tanmay Manjrekar, Sangeeta Kharat, Jyoti Khopkar, Kunal Anerao, Prashant Shinde och Vijay Jawlekar. 

Så här i årsmötestider har Klimataktions partnerorganisation Srushtidnyan i Mumbai skickat till oss i Klimataktion sin verksamhetsberättelse i bild och text för 2022

Nedan en länk till organisationens hemsida:

https://www.srushtidnyan.org/

Projektets verksamhet har två fokus: miljöutbildning för skolor, och utveckling av lokalsamhällen på landsbygden via bättre matproduktion. Det bedrivs på två geografiska fronter. Dels finns ett antal skolor utspridda i Mumbais storstadsregion med metod-workshops för lärare, och intervention med utvalda klasser i vissa skolor. Dels i skolor och grupper på landsbygden cirka 20 mil söder om Mumbai, i Rathnagiriprovinsen runt tätorten Devrukh. Projektverksamheten på landsbygden har fokus på mat, odling och hälsa, genom utbildning av och interaktion med kvinnogrupper från en handfull byar. Visste ni att väldigt många indier, framför allt kvinnor, utan att vara undernärda lider av järn- och vitaminbrist? Övergång till klimatvänlig och mera näringsrik kost lärs ut, t ex mindre ris och vete och mera bönor, hirs och grönsaker. Recepttävlingar förekommer!

Skolelever deltar i praktiska övningar i miljö- och klimatkunskap, t ex Childrens Climate Mapping Stations, då man mäter temperatur och luftfuktighet för inrapportering till forskare. Man planterar träd och medicinalväxter där det finns utrymme, t ex på skolornas tak när det gäller Mumbai. Det är eleverna som blir klimatambassadörer i sina skolor och grannskap, och lärarna får kunskap och bra pedagogiska metoder. Egna lärarnätverk sprider kunskapen vidare.

Arbetet i projektet bedrivs av den ideella organisationen Srushtidnyan, med ett professionellt projektteam och en styrelse. Till och från tar man emot och handleder praktikanter från Sverige för fem månader i taget. Under de senaste åren har sju ungdomar varit där.

I december 2022 organiserades Framtidsjordens årliga regionala nätverksmöte i Mumbai. Där diskuterade representanter för ett tiotal indiska NGO:s sina mål och metoder, och gemensamma problem, t ex vilken finansiering man kan söka i Indien, statens ramar och villkor, och andra gemensamma utmaningar. Fortbildning är viktigt, t ex i förändringsteori, kommunikation, handledning. Klimatfrågan är viktig i denna fortbildning. Vår partnerorganisation Srushtidnyan var värdar för mötet.

Projektet stöds av svenska utvecklingsbiståndsmedel via de svenska ideella organisationerna Forum Civ och Framtidsjorden. Biståndsmyndigheten Sida fördelar medlen. Klimataktion Stockholm är så kallad vängrupp och därför medlem i Framtidsjorden, samt samlar in den nödvändiga tioprocentiga medfinansieringen genom frivilliga bidrag från enskilda stödjare.

Vi vill kunna fortsätta samarbeta med våra klimatkämpar i Indien även i den nya programperioden. Alla nya stödjare välkomnas, frivilligt belopp sätts in på Klimataktion Stockholms bankgiro 377-4429, meddelande ”Indien”.

Karin Wahlgren

Vängruppen för Klimataktion Stockholms Indienprojekt

Kontakt: karin.wahlgren9@gmail.com