Gå inte på myten om klimatkompensation!

Fossilindustrin vill klimatkompensera istället för att drastiskt dra ner på utsläppen. Oberoende undersökningar visar att bolag som har sålt klimatkompensation grovt har överskattat utsläppsminskningarna. De är inte en lösning på klimatkrisen. Tillsammans med över 90 andra internationella ideella organisationer har Klimataktion skrivit under ett brev för att uppmana EU att inte gå på #klimatkompensationsmyten, the #Offset myth

Läs brevet här:

#RealZeroEurope #NoOffsets #CarbonOffset