Sätt dig in i IPCC-rapporten! 

Den nya IPCC-rapporten visar att läget är värre än vad som förutspåddes i rapporten från 2014. Tekniken finns, men det politiska ledarskapet saknas.

Läs hela IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare här:

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/summary-for-policymakers/

Eller två något kortare kommentarer på svenska till den här:

https://www.dn.se/varlden/ipcc-sju-ar-kvar-tills-utslappen-ska-vara-halverade/

https://www.wwf.se/rapport/ipcc/#sammanfattning-av-ipcc-rapporten