Gör det enkelt att vara med

Jörgen Leidebrandt

Klimataktion behöver mer av barnperspektiv. Det tycker Jörgen Leidebrant, ny styrelsemedlem i Klimataktion riks.

Hur vill du påverka Klimataktion genom att delta i riksstyrelsen?

Jag skulle vilja påverka genom att föra in barnperspektivet och fokuset på skolan ännu mer. Tror också mycket på ganska vågad aktivism, men som håller sig inom lagens gränser. Sådana saker som slår igenom i bruset, men på ett sätt som allmänheten kan uppleva som positivt. Använda sig av humor, kreativitet. Jag tror mindre på byråkrati. 


Vilka tycker du är Klimataktions starka sidor?

Att den är riksomfattande och politiskt obunden, vilket gör att det finns en potential att nå väldigt många. Det finns också en fungerande organisation som byggts upp under många år och mycket kompetens/kunskap hos medlemmarna. Tror också att den är ganska välkänd hos allmänheten. 

Berätta kort om din bakgrund!

Jag arbetar som skolbibliotekarie och bor i Nyköping. Har engagerat mig i klimatfrågan lokalt genom att vara med i Omställning Nyköping och har startat en lokalavdelning till Klimataktion. Försöker också aktivt driva frågan på den F-6-skola där jag jobbar.

Vilka är de viktigaste frågorna i dagsläget?

Jag tror att vi måste nå den kritiska massan innan det är för sent. Tiden rinner ut och utvecklingen går för sakta, och kanske till och med åt fel håll. För mig är nycklarna till en långsiktig förändring barnen och ungdomarna. Via dem kan vi lättare få med oss föräldrar och andra vuxna. På kort sikt tror jag att vi måste försöka få ut budskapet att det finns mycket hopp och positiva saker med en stor omställning av samhället. Många är nog väldigt rädda för den stora förändring som är på gång.

Hur kan vi få fler att engagera sig?

Vi behöver trycka på det här med hopp och att det också är roligt att engagera sig. Det är inte bara en uppoffring. Kanske behöver vi hitta andra kanaler att nå ut till de yngre, än till de äldre. Till exempel: Om det nu är så att barnfamiljer inte har tid att engagera sig, skapa familjeaktiviteter där de tillsammans med sina barn (och andra barnfamiljer) kan göra något, istället för att gå till lekparken. Gör det enkelt för dem att vara med!