Positiv påverkan är en styrka

Fler roliga och tydliga aktiviteter är viktigt, säger Jens Malmström, ny i Klimataktion riks styrelse.

Hur vill du påverka Klimataktion genom att delta i riksstyrelsen?
Jag vill lyfta det som vi arbetar med i den ideella klimatcoachningen, att ta in klimatkrisen känslomässigt, utforska relationer som är viktiga för oss (med naturen, barn eller kommande generationer, värderingar kring rättvisa, etc.) och vad en längtar efter istället för allt som sker nu,  och hitta en djup och sann motivation till förändring. Om vi agerar utifrån djup kontakt inåt, och i kontakt med andra, då sprider sig budskapet lättare. Hur vi samspelar socialt, hur trygga vi känner oss och hur kul vi har i styrelsen är viktigt för hur bra vi lyckas i detta.

Vilka tycker du är Klimataktions starka sidor?

Fokuset på folkbildning, gemenskap och positiv påverkan tror jag är styrkor. 

Berätta kort om din bakgrund!

Jag har högskolestudier i statsvetenskap och psykologi och är certifierad coach, och har jobbat med samtal på olika sätt inom socialtjänsten, inom jämställdhetsrörelsen och med coachning i mer än femton år. Min son med autism har hjälpt mig att få distans till samhällets normer, vilket har underlättat min egen klimatomställning. De senaste åren har jag jobbat med att lära mig och utveckla nya former för klimatmedveten coaching, för att kunna bidra mer i omställningen på det sätt jag tycker är roligast. Det är också roligt att spela improteater, så jag försöker hitta sätt att tillämpa det som verktyg. 


Vilka är de viktigaste frågorna i dagsläget?

Det sker mycket politiskt kring klimatet internationellt (olika avtal kring biologisk mångfald, frakt på världshaven, regler och satsningar inom EU, osv) och det känns viktigt att både se det för att inte tappa hoppet och att uppmuntra våra svenska politiker att haka på. Jag anar flera områden som det är saker på gång inom, t ex  en ekocidlag känns inom räckhåll, och att allmänheten har tillräckligt med kunskap och åsikter att den svenska skogen behöver att vi gör stora förändringar, och att våtmarker är en viktigt koldioxidbindare. Att det finns en medvetenhet kring s k inre omställning är också viktigt. 


Hur kan vi få fler att engagera sig?

Dels genom att skapa tydliga och roliga aktiviteter och uppdrag som känns lätta engagera sig i, dels genom att våga vara mer öppna, nyfikna och empatiska, lite mindre dömande kanske, och autentiska med vad vi själva känner och vill ha. Då kan vi skapa trygga och känslosamma möten där folk hittar egen motivation och kraft att ställa om och mod att ställa krav på politiker och näringslivet. //