Fråga & svar: Varför sånt fokus på flyg?

Fråga: ”Flyget står för två procent av utsläppen av koldioxid, varför anses det så viktigt att vi flyger
mindre?”

/Mats

Två procent är ett ungefärligt värde. Ser man till flygets andel av världens samlade utsläpp
av växthusgaser (inte bara CO2) kan det stämma. Som andel av enbart CO2-utsläppen är 2,5
procent ett bättre värde. Lägger man till flygets höghöjdsutsläpp – av vattenånga, som också är
en potent växthusgas, och kväveoxider – blir flygets andel av global, total klimatpåverkan mellan
3,5 och 5 procent.

Så länge flyget inte bär sina kostnader lär vi de närmaste åren få se en återgång till pre-Covid-
siffror. Naturskyddsföreningen har räknat ut hur mycket mer en flygresa Stockholm-Bangkok skulle
kosta om den belades med moms, flygskatt och koldioxidavgift. Den skulle bli 79 procent dyrare.

Det finns inga goda skäl till att just flyget skulle undantas från de generella utsläppsminskningar
som blir alltmer angelägna, särskilt inte med tanke på hur lite människor i världens fattiga länder
flyger. De drabbas av klimatförändringar som har med en extravagant livsstil att göra. Mellan 80
och 90 procent av världens nu levande befolkning har aldrig satt sin fot i ett flygplan. Samtidigt
beräknas den mest flygande hundradelen av världens population stå för hälften av utsläppen
från flyget.

Dessa två ojämlikheter – vilka som flyger respektive drabbas – förstärks av att det är turister
som står för de flesta och mest långväga flygresorna. Rimliga gissningar är att 10-15 procent av
flygresorna är affärsresor, och att mer än 90 procent av dessa är kortare än 160 mil (ungefär
Stockholm-Paris). Stockholm-Bangkok gör 826 mil.

Var i världen är då de individuella CO2-utsläppen från flygresor genomsnittligt störst respektive
minst? Utsläppen från det internationella flyget är svåra att relatera till enskilda länders
flygpassagerare. Man kan dock lätt tänka sig en statistisk samgång mellan passagerare i
internationell flygtrafik och i inrikesflyget. En bra interaktiv världskarta och tabell över
inrikesflygets CO2-utsläpp per capita finns på https://ourworldindata.org/carbon-footprint-flying.
Den visar de oerhörda skillnaderna mellan länder. Rika länder, vidsträckta eller med
försvårande geografi (berg, omgivande hav) sticker ut: USA (385 kg CO2 per capita och år
(2018), Australien (267), Norge (209), Nya Zeeland (174), Canada (168). Sverige kommer
någonstans i mitten med 55 kg.

Utöver dessa utsläpp kommer alltså det gränsöverskridande flygets. Även de utsläppen finns
som kilogram CO2 per capita på ourworldindata, beräknat på olika sätt. Utsläppen kan inte
entydigt hänföras till enskilt land; de kan anses belasta det land varifrån flyget avgått, det till
vilket det anländer eller det där flygbolaget har sitt säte.

I motsatt ände av tabellen hittar vi ett antal antingen mycket små länder utan behov av
inrikesflyg (även skatteparadis), krigshärjade eller genuint fattiga länder, bland andra
Bangladesh, ett land starkt hotat av stigande havsnivåer, vars inrikesflyg emitterar 0,92 kg CO2
per capita och år.

Enligt Naturvårdsverket flyger svenskarna fem gånger mer än det globala genomsnittet.
Utsläppen från flyget är cirka 1 ton per person och år, vilket motsvarar en flygresa till södra
Spanien.

Jan Enqvist, Journalist

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/flygets-klimatpaverkan/

Har du också en klimatrelaterad fråga som du vill ha svar på? Skicka den till webbredaktion (at) klimataktion.se så kanske vi kan hitta någon som kan svara.

Tillbaka till frågesidan