Fossila bränslen är centralt 

 

Det vore viktigt för organisationen att samlas kring en vital fråga för klimatet. Det tycker Ivar Backlund, ny styrelseledamot i Klimataktion riks. 

Hur vill du påverka Klimataktion genom att delta i riksstyrelsen? 

Jag vill främja kontakten och lärandet mellan våra lokalorganisationer. Det är viktigt att vi 

försöker hitta vägar att stödja bildandet av nya och existerande föreningar genom att till exempel ta fram studiematerial, ordna zoom-möten och  föreläsningar. Vi behöver ställa oss frågan: Vad krävas för att få en lokalorganisation i varje större stad eller kommun?  

Jag vill gärna få till en grupp om fossila bränslen på riksnivå som studerar hur man kan ta upp, planera och driva den frågan. 

 

Vilka tycker du är Klimataktions starka sidor? 

Att vi har studiecirklar, folkbildning och samarbete med andra organisationer. Gemenskapen, det lokala engagemanget och förankringen är viktigt. 

 

Berätta kort om din bakgrund! 

Jag är född 1952 och pappa till tre pojkar. Jag har två utbildningar dels som mellanstadielärare, dels som elektroteknisk civilingenjör. De senaste 25 åren har jag arbetat som ledare för produktkvalitet, projekt och för krav inom telekom och tåg, men även för finansiella appar. Jag är uppväxt med Vietnamrörelsen och Folket i Bild och har varit intresserad av miljö och olika politiska frågor sedan 16-årsåldern. 

 

Vilka är de viktigaste frågorna i dagsläget? 

Att bryta användningen av fossila bränslen och tillförseln av CO2 och andra växthusgaser till atmosfären. Alla varor som omger oss består av eller har producerats med hjälp av olja. De kommunala CO2-budgetarna kan vara en ingång.
Gruvnäringen. Halten av mineralerna i malmen som bryts sjunker alltmer, för vissa mineraler till kritiska nivåer på under en procent. Gruvbrytning kräver mängder av vatten och kemikalier. Enorma mängder slamavfall samlas i gruvdammar. Mineraler, precis som olja, är ändliga resurser och måste hanteras på ett hållbart och planerat sätt med hjälp av lagstiftning för att stävja kortsiktiga intressen, exploatering och rovdrift, och se till samhällets behov av långsiktig stabilitet.  

 

Hur kan vi få fler att engagera sig? 

Jag har inget självklart eller bra svar, men har några idéer. Jag tror att lokalorganisationerna borde anstränga sig att hitta och samlas kring en för klimatet gemensam vital fråga, profilera sig med den och göra den till sitt signum. Jag tror att de fossila bränslenas och oljans användning är den fråga vi behöver. Hur behöver vi anpassa samhället till en kraftig minskning av CO2-utsläpp? Hur påverkas olika yrken, utbildning, jordbruk, transporter, digitalisering, kraftförsörjning, olika industrier, byggande? Jag tycker att naturvetenskap ska vara i fokus. Målgruppen är partiernas väljare och samarbete med andra organisationer och enskilda. 
Något vi borde göra är att ta reda på varför medlemmar inte förnyar sitt medlemskap och vad vi kan göra för att behålla dem.