Ålgräsets återkomst – en god klimatnyhet

Längtar även du efter fler goda klimatnyheter? Håll då utkik efter vinjetten ”heja planeten”,
där vi på Klimataktion plockar upp lovande forskningsrön, spännande miljörapporter och
annat som faktiskt ser hoppfullt ut på vår planet.

Ålgräsets återkomst

I tolv års tid har forskare vid Göteborgs universitet planterat och studerat ålgräs, för att
kartlägga sjögräsets betydelse för den biologiska mångfalden. En ny studie visar hur
nyetablerade ålgräsängar, efter bara två växtsäsonger, återfår sin unika funktion som bostad
och barnkammare för mängder av fiskar och kräftdjur.

– Efter den första växtsäsongen på tre månader hade uppemot 80 procent av de
ryggradslösa djuren återvänt till den nyplanterade ålgräsängen, berättar Eduardo Infantes,
marinbiolog vid Göteborgs universitet.

Ålgräsängar finns i Västerhavet och i Östersjön och är ett av våra allra mest produktiva och
artrika ekosystem. De skyddar stränder mot erosion, dämpar vågor och gör vattnet klarare.
Ålgräs lagrar dessutom kol samt stora mängder näringsämnen, och bidrar därmed till att
bromsa både klimatförändringar och övergödning.

Även hos nyetablerat och glest planterat ålgräs har positiva miljömässiga resultat uppvisats,
vilket gör att pengar kan sparas när nya ålgräsängar anläggs.

Ålgräset hotas bland annat av övergödning, muddring, ankring från båtar och exploatering av grunda havsbottnar.

Läs hela den vetenskapliga artikeln (publicerad i Restoration Ecology) här!

/Lena Sjöberg