Demonstrationsfriheten segrade


Bilden visar en annan demonstration på gatorna, inte den i målet aktuella demonstrationen. 

Den 22/5 2023 kom en historisk dom.

Svea hovrätt frikände då den klimataktivist som stod åtalad för sabotage på grund av en fredlig demonstration på en väg i Stockholm. Hovrätten konstaterar i sin dom att det har varit fråga om en stor störning, men inte en allvarlig störning (vilket krävs för att det ska vara fråga om sabotage).

Man kan ha olika åsikter om värdet av att stoppa trafik på vägarna. Klimataktion ägnar sig inte åt olagliga demonstrationer. Som förening har vi valt att satsa på utbildning, lagliga demonstrationer och annan politisk påverkan. 

Men demonstrationsfriheten är en enormt viktig och grundläggande rättighet. Att straffbelägga fredliga demonstrationer hårt öppnar upp för ett samhälle där färre vågar uttrycka sina åsikter. Vi befinner oss också i en klimatkris, där det är naturligt att protesterna mot att samhället inte vidtar tillräckliga åtgärder sker på olika sätt för att skapa förändring. 

Klimataktion applåderar därför att en av vårt samhälles grundpelare har upprätthållits av hovrätten. Och hoppas att vi alla tillsammans kan skapa den förändring som krävs för vår framtid.

Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion