Rådslag om klimatet gav 37  förslag

Den 6 maj deltog ett 80-tal personer från många olika organisationer i ett rådslag om Sveriges framtida klimatpolitik. 


37 konkreta förslag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Det var ett resultat när Allians för Rättvis Klimatomställning, ARK, inbjöd civilsamhället till ett rådslag i början på maj. Temat var hur vi kan öka takten i klimatpolitiken så att Sverige bidrar till att nå Parisavtalets mål.
Rådslaget hade fyra prioriterade områden baserade på krav som förts fram från civilsamhället. De är: Öka takten, Styr mot målen, Skapa rättvisa och Trygga arbetstagarna.
Kraven spelas in till regeringen inför framtagandet av den klimatpolitiska handlingsplanen. FN:s klimatpanel har betonat vikten av åtgärderna som genomförs fram till 2030 – de är avgörande för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatkrisen. Totalt deltog ett 60-tal organisationer i rådslaget: miljöorganisationer,  fackförbund, hyresgäströrelsen, religiösa samfund,  feministiska rörelser,  företagsnätverk, med flera. Mötet utgick från ett dussin utspel som civilsamhället gjort under det senaste året med krav på en mer kraftfull klimatpolitik.

Rådslaget kommer att följas upp på olika sätt, planer finns bl a på dialogsamtal med riksdagsledamöter.

Ivar Backlund, Klimataktions riksstyrelse, deltog.
– Mest imponerad blev jag nog av själva genomförandet av 6-maj-rådslaget. Så väl planerat! Organisatörerna höll hårt på att tiderna för sammankomsterna och talarna hölls. Det var länge sedan jag sett sådan energi och koncentration på en sammankomst.

Imponerande var också att man lyckades komma överens om de 37 punkterna, tycker han. Det fanns ett krav på konsensus när man tog fram skrivningarna, det som alla kunde enas om kom med. 
-En reflektion jag gjorde  var att ARK inte verkade ha några kommentarer till den kapplöpning gällande prospektering av olika mineraler och planer på att anläggningen av olika gruvor och gruvdammar som finns, eller på anläggningar av vindparker. Eller på dessa aktörers  krav på avregleringar.

Läs om rådslaget här: https://www.ark-sverige.org/radslag-6-maj