Jörgen är talesperson för Klimataktion


Jörgen Leidebrant är en av Klimataktions två talespersoner.
fbt

Klimataktion har nu två talespersoner, sedan även Jörgen Leidebrant har utsetts. Han kompletterar Pia Björstrand, som haft rollen i flera år.Klimataktion kan ha en eller två talespersoner.

Vad vill du göra som talesperson?

-Jag vill göra skillnad i klimatfrågan och för Klimataktion. Jag vill bygga broar och söka samarbeten. Jag vill nå ut till allmänheten med vårt budskap.  

Berätta kort om din bakgrund!  

-Jag arbetar som skolbibliotekarie och bor i Nyköping. Jag har engagerat mig i klimatfrågan lokalt genom att vara med i Omställning Nyköping och har startat en lokalavdelning till Klimataktion i Nyköping. Jag försöker också aktivt driva klimatfrågan på den F-6-skola där jag jobbar. Läsåret 22/23 har vi till exempel ett återbrukstema för alla elever med pengar från Skapande skola.

Vilka är de viktigaste frågorna i dagsläget?

-Jag tror att vi måste nå den kritiska massa där förändring kan ske innan det är för sent. Tiden rinner ut och utvecklingen går för sakta, och just nu kanske till och med åt fel håll. För mig är nycklarna till en långsiktig förändring framför allt barnen och ungdomarna. Via dem kan vi lättare få med oss föräldrar och andra vuxna. Jag skulle gärna se att Klimataktion gör en ordentligt satsning mot skolorna samt försöker få till en aktiv ungdomsgren.  

På kort sikt tror jag att vi måste försöka få ut budskapet att det finns mycket hopp och positiva saker med en stor omställning av samhället. Många är nog väldigt rädda för den förändring som är på gång.

Hur vill du samarbeta med Klimataktions andra talesperson, Pia Björstrand? 

-Jag och Pia känner varandra väl sedan tidigare och bor båda i Nyköping. Jag tänker att jag i början kommer att hålla mig lite i bakgrunden och se och lära, för att så småningom ta mer plats. Jag vet att det skrivna ordet är en av mina styrkor och det kommer jag att använda mig av i detta sammanhang.  

//