15 nomineringar till alternativa nobla priser!

Nu är det klart vilka som har nominerats till alternativa nobla priser. Läs och fundera på vilka du tycker ska utses! Se nedan. Några motiveringar har kortats, men går att ta del av i sin helhet vid omröstningen som sker: 5 december kl 19 00 via zoom. Se
https://us02web.zoom.us/j/86815896340?pwd=OFRjNy9DRFAzU0ZPdHU3alVXVjN4QT09

Tanken med de nobla prisen är att uppmärksamma lösningar som har potential att förändra världen och människor som arbetar för dem. Pristagarna hyllas på en fest på Tensta träff, Spånga den 10 december kl 17-20.00. Det blir middag, prisutdelning och underhållning. Vill du delta? Biljettpris 200 kr för den som har råd, reducerat pris 100 kr. Anmäl dig till festen senast den 5/12 genom att swisha till 1231493089 och skriv i meddelanderutan Nobelfesten. Arrangör är Rebellmammorna, föreningen Geesgud och Klimataktion.

Här är de nominerade:

Pris: Systemomställning (klimaträttvisa)

Maxida Märak För hennes envetna kamp för urfolkens rättigheter till sin egen mark. Hon är ett tongivande namn i den samiska kampen mot gruvindustrin sedan 12 år tillbaka. Hon har kämpat genom att stå på barrikaderna i alla lägen för att rädda Jåhkågaska sameby. Maxida är en mamma och förebild för andra mammor i kampen för att låta sin dotter få växa upp på ett traditionellt samiskt vis med rennäringen i centrum. Maxida har skrikit sig hes, stannat bilar, ockuperat hus, ifrågasatt företagsledare och stoppat politiker. Hon har spärrat av gator och dragit ut elverk i skogen för att hålla protestkonserter. Hon har anordnat demonstrationer. Den kraftigt expanderande gruvindustrin med det brittiska företaget Beowulf i Kallak/Gallok utgör ett direkt hot mot renskötseln och andra samiska näringar – och därmed mot hela den samiska kulturen. Maxida är också en artist som inte räds att stå upp för samernas rättigheter på scen.

Silas Aliki Han har utmärkt sig som en modig och engagerad förespråkare för mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på hbtq-personers asylrätt. Genom sitt dedikerade arbete som advokat och föreläsare har Silas inte bara förbättrat förståelsen för asylprocessen för hbtq-personer, utan har också aktivt bidragit till att öka skyddet för de mest sårbara individerna i samhället. Silas Aliki har demonstrerat exceptionell expertis när det gäller asylrätt och har delat sin kunskap genom föreläsningar som spänner över olika målgrupper, inklusive asylsökande, aktivister, jurister och myndigheter. Hens arbete har också främjat principerna om rättvisa, tolerans och respekt för alla människors värdighet.

Pris: Motstånd

Föräldrarna i Järva Tillsammans visar de att starka politiska initiativ kan komma när vanliga människor går samman, fria från styrning av ekonomiska intressen och slår sina kloka huvuden ihop. Resultatet blev ett starkt 34-punktsprogram för att lösa problem och orättvisor de själva upplever. Ett initiativ baserat på empati och etablerad forskning. Här demonstreras receptet för en hållbar värld.

Kollektiv sorg I sin kamp för social rättvisa lyfter man problemet med gatuvåld och skjutningar – och förmänskligar människorna bakom rubrikerna. Offren förblir inte anonyma. Genom kreativa uttryck i form av konstutställningar, poesi och personliga berättelser humaniserar man de människor i orten som påverkas av våldet, samt belyser tragedin med mängden unga som dör. På ett genialt sätt skapar man uppmärksamhet kring offren samtidigt som man ger uttryckssätt för ungdomar att både växa och påverka andra att göra bättre val. De förenar på så sätt arbetet att främja ickevåld med att förebygga och bekämpa våld och utanförskap och bearbeta kollektiv sorg.

Karin Wahlgren För hennes outtröttliga jobb under många år för klimatet. Hon inspirerar och är ett föredöme.

Återställ våtmarker Med risk för sina liv, sin hälsa och för långa fängelsestraff har Återställ våtmarker genomfört ett antal mycket uppmärksammade aktioner för att uppmärksamma klimatkrisen och att vi måste göra allt för att återställa våra våtmarker. De är hatade, hotade och även hyllade – värda många pris för det de gör! 

Pris: Intersektionalitet

Carmen Blanco Valer Hon är en viktig röst för att för att väva samman miljökamp med antirasism, avkolonisering, antifascism, feminism med en kritisk hållning gentemot ohållbara, exploaterande ekonomiska system. Med sin kurs i ekofeminism och sitt engagemang i Naturskyddsföreningen stärker hon kunskapen hos aktivister och uppmärksammar blinda fläckar. Genom sin bakgrund som urfolk och minoritetsperson ger hon alltid med oräddhet, pondus och tydlighet de perspektiv som vi annars skulle gå miste om.

Gurgin Bakircioglu  För hans arbete att förklara klimatförändringarna ur ett klassperspektiv och ständigt påminna den gröna rörelsen om att den i stort är segregerad, med fördel vit, urban medelklass och att det har effekter på lösningar vi presenterar. 

Karl Andreasson och Caroline Andrén För deras engagerande och viktiga arbete med Week of action; en vecka där en mängd organisationer samlades för att uppmärksamma systemomställning och intersektionell klimaträttvisa på många sätt och på många håll i landet. 

Pris: Omställning

Klimatriksdagen För föreningens arbete med en omställningsplan baserad på nationell koldioxidbudget. Omställningsplanen ger konkreta förslag på hur Sverige ska nå sin del av Parisavtalet. Planen har gott vetenskapligt renommé och har mottagits väl av riksdagspartierna. 

Torbjörn Vennström För lång och outtröttlig tjänst för klimatet. Han har bl a varit en av initiativtagarna till Klimatinspiratörsprojektet och är ordförande för Klimatriksdagen. 

Tord Björk Han är med och arrangerar Folk och fred och är spindel för tusen olika fredskollijox och blir rätt hårt ansatt för sitt engagemang. Han är en prima kandidat för fred med och på jorden.

Omställningsnätverket Omställningsrörelsen består av människor som tar gemensamma initiativ för att ställa om till en regenerativ och välmående kultur. Med mottot hellre fest än protest bidrar de till en glädjefylld och inspirerande omställning av samhället från gräsrötterna.

Unga aktivistpriset

Ungdomarna som driver Aurora-målet De har med stort engagemang och en enorm drivkraft tagit sig an att stämma den svenska staten i allmän domstol för att de inte behandlar klimatkrisen som en kris. Aurora anser att barn och ungas liv, hälsa och utveckling äventyras av klimatkrisen och att staten inte respekterar mänskliga rättigheter då den inte vidtar tillräckliga åtgärder för att bemöta krisen. Genom sin talan visar ungdomarna tydligt att statens passivitet inte är godtagbar. Om de vinner talan kan det få stora konsekvenser för klimatpolitiken. 

Promenadklubben Dessa i sanning unga aktivister promenerar oförtröttligt och entusiastiskt för vårt klimat i alla väder. Deras egentillverkade skyltar berör de hårdaste hjärtan och de arbetar på många sätt för miljön. 

Kontaktpersoner:
Mariam Jallow Tholozan: Mariam.swopart@icloud.com
Pia Björstrand: pia.bjorstrand@klimataktion.se

För mer info, se vårt event på facebook.