Ny styrelse för Klimataktion Riks

Nya styrelsen för Klimataktion Riks: Pia Björstrand, Ola Gabrielson, Jörgen Leidebrant talesperson, Ninna Gunnarsson och Eva Berlin. På bilden saknas Gunnar Westling.

Vi tackar för trevligt årsmöte i Klimataktion den 10 mars! Det blev allsång, klimatsnack och givande samtal med våra lokalföreningar och medlemmar. 

Pia Björstrand avgår nu som talesperson efter många år, men sitter kvar som suppleant i styrelsen. Jörgen Leidebrant blir kvar som talesperson för Klimataktion. Kvar förutom Jörgen är Eva Berlin och Ninna Gunnarsson. 

Som nya styrelsemedlemmar blev Ola Gabrielson och Gunnar Westling invalda. 

Årets stipendiater till Jan Carlsons stiftelses stipendium blev Pia Björstrand för sitt långvariga och engagerade arbete inom Klimataktion och Jan Lindblad för sitt värdefulla och uppskattade arbete med IT, mm.