Snabba utsläppsminskningar viktigast

Befolkningen vill så mycket mer än politiken vågar – och det ger hopp, tycker Gunnar Westling, ny styrelsemedlem i Klimataktion riks.

1.Vad vill du verka för i Klimataktions riksstyrelse?

Jag vill att Klimataktion ska få fler medlemmar och tycker att medlemsvärvning är väldigt viktigt. Viktigt är också kampanjer för att påverka politiker i klimatfrågan. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom personliga brev till enskilda politiker, samordnade mail från ett stort antal personer inom rörelsen, men också som öppna brev till tongivande politiker i de större tidningarna, där man gärna kan få liera sig med klimatforskare och andra opinionsbildare i klimatrörelsen. Kommunikation och opinionsbildning är livsviktigt!

Världen blir mer och mer polariserad och det gynnar absolut inte klimatkampen.

2.Berätta kort om din bakgrund och hur du blev engagerad i klimatfrågan?

Mitt engagemang började i Folkkampanjen mot kärnkraft 1979/80. 2012 blev det ett andra uppvaknande när jag insåg klimatfrågans stora betydelse. Jag engagerade mig då politiskt, men gick ur det aktuella partiet vid nyår 2018/19 och blev strax efter det aktivist istället. Jag var med och grundade Fridays för Future i Oskarshamn februari 2019. Jag blev styrelsemedlem i Klimataktion Kalmar län när Kalmarföreningen beslöt vidga sitt geografiska verksamhetsområde och har nu varit ordförande där i ett drygt år.

3.Vilka anser du är Klimataktions starka sidor, och vad kunde utvecklas?

Styrkan är kanske att vi inte har en bestämd och fastslagen verksamhet inom vårt intresseområde och att det finns alla slags människor inom rörelsen. Vi, liksom klimatrörelsen i stort, borde absolut kunna samla fler medlemmar. Vi borde också kunna bli en mycket mer effektiv påtryckningsgrupp gentemot politiken. Samordnade kampanjer riktade mot politiska företrädare och församlingar liksom ett uppmärksammande av klimatfrågans mycket tydliga socioekonomiska dimensioner, är sådant jag vill se mer av.

4.Vilken fråga anser du är viktigaste just nu för klimatrörelsen?

Den viktigaste frågan nu är förstås att på kort tid få samhällsutvecklingen att gå
mot snabba utsläppsminskningar, nationellt och globalt. Det är en extremt svår uppgift, och här krävs en mångfald av olika sorters aktivism, 

där Klimataktion gärna kan få växla upp och ta en mer aktiv roll vad gäller att medvetandegöra situationens allvar för politiker och befolkning.

Exakt på vilket sätt, det måste ingående diskuteras och analyseras.

5.Vad ger dig hopp inför framtiden?

Att få engagera sig och arbeta med detta! Och även att befolkningen vill så mycket mer än politiken vågar. Det måste tydliggöras!