Viktigt med bred folklig uppslutning kring klimatmålen

-Vi kan påverka Sveriges klimatpolitik ännu mer. 

Det säger Ola Gabrielson, som är nyvald medlem i Klimataktions riksstyrelse. Här berättar han om sin bakgrund och om vad som ger honom hopp inför framtiden.

Vad vill du verka för som ny i Klimataktions riksstyrelse?

-Jag skulle gärna medverka till att Klimataktion blev ännu mer av en ”remissinstans” och deltog mer aktivt i rikspolitiken då det gäller klimatet. 

Berätta kort om din bakgrund och hur du blev engagerad i klimatfrågan?

-Utbildad i teknik och humaniora. Deltog i Folkkampanjen 1980, men övergick sen till karriär och fackligt arbete. Förstod känslomässigt vidden av klimathotet efter de oväntat förödande bränderna i södra Australien 2009, samtidigt som världsekonomin kraschade. Något måste göras. 

Vilka anser du är Klimataktions starka sidor, och vad kunde utvecklas?

-Klimataktion är en väl etablerad och respekterad del av en bred klimatrörelse, med potential att påverka Sveriges klimatpolitik ännu mer. 

Vilken fråga anser du är viktigaste just nu för klimatrörelsen?

-Samarbete och korsbefruktning. Vi behöver en bred folklig uppslutning kring klimatmålen, men ingen enskild rörelse passar alla. Alltså ska vi stödja ett brett spektrum där nya grupper hittar en nisch. Mamma-rebellerna är ett bra exempel. 

Vad ger dig hopp inför framtiden?

-Hela vårt näringsliv, och framför allt fossilindustrin, är djupt rotad och mycket starkare än någon frivillig rörelse. Vi kan inte hoppas på att vinna över den, men den kommer att orsaka sitt eget fall. På samma sätt som kapitalismen kollapsade 1929 och förlorade medborgarnas förtroende håller vår nutida våg av  extraktiv ekonomi på att orsaka en period av kaos och krig. Efter den perioden kommer, som på 50-talet, en ny epok av snabb social, vetenskaplig och demokratisk utveckling. Det är vår uppgift nu att lägga grunden till det, och att i görligaste mån förkorta perioden av kaos.