Aktivt hopp

Titel: Aktivt hopp: att möta vår tids utmaningar utan att bli galen
Originaltitel: Active Hope – How to face the mess we are in without going crazy
Författare: Joanna Macy, Chris Johnstone
Översättning: Maria Estling Vannestål, Sanna Hellberg
Förlag: Vide Förlag
Genre: Faktabok/Självhjälpsbok 
Övrigt: Boken finns även (på engelska) i en uppdaterad utgåva från 2022, Active Hope Revised (New World Library)

Vad handlar boken om? Miljöaktivisten Joanna Macy har tillsammans med läkaren Chris Johnstone skrivit en rättfram och praktisk guide för alla oss som känner uppgivenhet inför skenande klimatförändringar, massutrotning, och politiska och ekonomiska krafter som verkar vilja planeten mer illa än gott. Boken erbjuder olika vägar att undersöka våra tankemönster och prova nya tillvägagångssätt, vilka kan inspirera oss att fortsätta framåt. Exempel och berättelser med rötter i buddhism, ekofilosofi, modern psykologi och urfolks livshållning ger oss verktyg att – på egen hand eller i grupp – hitta styrkan i oss själva och varandra, och bygga upp motståndskraft mot utbrändhet och apati.
Varför ska man läsa den? Genom att inte blunda för de storskaliga utmaningar vi står inför får vi möjligheten att landa i våra egna svåra känslor, vilket (faktiskt!) leder oss ut ur hopplöshet och handlingsförlamning, i riktning mot handlingskraft och långsiktigt äkta engagemang. Oavsett vilka resultat vi kommer att erfara längs vägen.
Detta gillade jag mest: Det vidsynta och inspirerande förhållningssättet till människans egen kreativitet, kompetens och agens. Och påminnelsen om att hoppet kommer genom handling.

Lena Sjöberg

Nästa boktips

Föregående boktips

Tillbaka till boktipsets huvudsida