Använd 20%-tid

Vissa människor älskar planer och struktur medan andra tycker det är jobbigt och tråkigt. Att börja arbeta mer strukturerat kräver lite tid för människor att vänja sig och man behöver lyfta fördelarna. Fördelarna är att man har bättre koll på om man faktiskt åstadkommer någon förändring, man vet vad man ska göra och får oftast mer och bättre arbete gjort. Men att BARA följa en plan kan bli tråkigt och bland kan det dyka upp tillfällen och möjligheter som man bör fånga med kort varsel. Därför kan det vara bra att tänka att man får lov att lägga exempelvis 20% av tiden på spontana saker, medan man resten av tiden jobbar enligt sin plan.

Ok, det här kanske inte var planerat men…